Responsables co medio natural

Publicado o: 12/01/2016
Publicado o: 19/02/2016

En Mutua Universal promovemos políticas, accións e proxectos para promover o comportamento responsable co medio natural e a sostibilidade. Todo iso a través dunha política ambiental, a sensibilización, o impulso de iniciativas que reducen os residuos e un sistema de xestión certificado.


Eficiencia

Mutua Universal promove un comportamento responsable e respectuoso co Medio Natural a través de campañas de sensibilización interna, fomentando a reciclaxe, os hábitos de consumo responsable e a formación ambiental.

O proxecto de dixitalización da imaxe radiolóxica en todos os centros de traballo supuxo a desaparición dos residuos químicos perigosos xerados (líquidos de revelado) minimizando así o noso impacto ambiental. Doutra banda, a implantación definitiva da Clínica En liña permitiu unha diminución da necesidade de desprazamentos coa conseguinte redución das emisións de CO2.

O compromiso de Mutua Universal co Medio Natural queda reflectido na nosa Política Ambiental, centrada no desenvolvemento de accións encamiñadas a conseguir un elevado respecto sobre os principios de protección do Medio Natural e a prevención da contaminación.

Ademais, tamén velamos por incorporar principios de eficiencia, materiais respectuosos e medidas de redución de consumo enerxético nos nosos centros.


Sistema de xestión

Mutua Universal, desde o ano 2006, ten implantado o Sistema de Xestión Ambiental UNE-EN-ISO 14001:2004 (SGMA 14001) nas súas instalacións a nivel nacional.

Actualmente, o Sistema de Xestión Ambiental encóntrase implantado nos 137 centros de traballo de Mutua, estando 46 deles certificados pola Entidade Certificadora EQA (European Quality Assurance)