Como mellora a miña saúde a actividade física?

Publicado o: 18/05/2018

Lee en contido completo en Infermeravirtual.com

Coñece en que mellora a túa saúde a práctica de actividade física. Descubre os nosos consellos prácticos sobre actividade física, hábitos e técnicas de respiración para beneficiar a túa saúde.  

Goza da actividade física e sinteche ben!


 


A máis actividade física, mellor saúde

A máis actividade física mellor saúde. Actividade e saúde é un binomio case inseparable. A actividade física ten múltiples efectos beneficiosos: aumento do gasto cardíaco, diminución da frecuencia cardíaca en repouso, mellora do sistema de retorno venoso e da ventilación pulmonar, aumento do metabolismo basal (gasto calórico mínimo para vivir), do consumo de graxa corporal, do movemento intestinal e da produción de calor.

A actividade física prevén a perda de masa ósea grazas á tensión que os músculos exercen sobre os ósos, sempre que non se produza unha fatiga muscular que acabe ocasionando lesións articulares, óseas ou musculares. Co exercicio tamén aumenta o ton e a forza muscular, o que contribúe ao bo estado dos músculos, que achegarán protección lumbar e favorecerán a estabilidade da columna.

Porén, a actividade física debe axustarse a criterios individuais de intensidade e de tempo. Algunhas persoas que fan demasiado exercicio a fin de lograr un desenvolvemento muscular maior do normal ou que realizan prácticas deportivas de forma continua e excesiva poden acabar xerando unha dependencia física e emocional da actividade física e pondo a proba constantemente o seu corpo


Moverse para respirar mellor

Moverse para respirar mellor. A actividade física regular ten efectos beneficiosos sobre os diversos sistemas corporais, sobre todo sobre o sistema respiratorio, xa que mellora a ventilación pulmonar, e sobre o sistema cadiocirculatorio, porque diminúe a frecuencia cardíaca en repouso e mellora o sistema de retorno venoso. Con iso mellora tamén a osixenación das células do organismo, en especial a das musculares, co que se contribúe ao adestramento e á tolerancia da actividade física.

 • Manter un peso axustado á altura 

Manter un peso axustado á altura . Unha dieta calórica excesiva sen suficiente actividade física xera sobrepeso ou obesidade.

O exceso de peso, ademais de restar axilidade, transmite un aumento da tensión e da presión ás articulacións do sistema muscular e esquelético, con consecuencias nocivas que poden derivar en artrose precoz e nunha maior facilidade para as lesións do sistema locomotor.

Pola súa parte, a actividade física fai que aumente o metabolismo celular, ao aumentar as perdas calóricas, necesarias para baixar de peso.


Regula a eficiencia respiratoria

Por que é importante respirar correctamente? 


Durante calquera actividade física o organismo aumenta a demanda de osíxeno para facer fronte ás novas demandas enerxéticas (o osíxeno é necesario para sintetizar o ATP — composto de fosfato altamente enerxético do cal o corpo deriva a súa enerxía —, que é o combustible que utiliza o corpo humano). Cando a maior parte de ATP conséguese grazas ao osíxeno, fálase de actividade física aeróbica, actividade que se pode levar a cabo durante un período de tempo longo xa que a intensidade non é demasiado elevada.

 

Se a actividade física é tan intensa que, debido ás grandes demandas enerxéticas, non dá tempo a actuar ao metabolismo aeróbico, é o metabolismo anaeróbico (o que non utiliza osíxeno) o encargado de sintetizar o ATP, pero entón o organismo fatígase rapidamente e necesita repousar para cubrir a débeda de osíxeno xerado durante a actividade física. 


O feito de que unha determinada actividade sexa aeróbica ou anaeróbica non só depende da intensidade senón tamén da forma como se respira; por exemplo, un ancián fatígase máis se vai paseando e vai falando todo o rato que se está calado ou, do mesmo xeito, cansarase máis se está constipado que se non o está. Nestes dous casos, a única cousa que cambiou é que se fala ou se está constipado a achega de osíxeno ao organismo diminuíu e o metabolismo anaeróbico tivo que traballar máis do que cómpre, o cal produce unha fatiga superior á normal.

Así pois, o feito de respirar correctamente mellora a capacidade da persoa de desenvolver unha actividade física de maneira prolongada sen fatigarse tanto.

Tamén hai que ter en conta que o feito de respirar permite eliminar as substancias nocivas resultantes da actividade celular, como o dióxido de carbono. A máis intensidade maior é a cantidade de substancias a eliminar.

Por que é importante a actividade física?

A actividade física saudable realizada de forma regular mellora a eficiencia respiratoria:

 • Mellora a absorción de osíxeno cando o aire entra nos pulmóns. 
 • Mellora a capacidade de transporte de osíxeno do sangue. 
 • Mellora a eliminación de desfeitos provenientes da actividade celular (como o dióxido de carbono). 
 • Mellora a forza da musculatura respiratoria. 
 • Prevén problemas debidos á falta de costume de actividade física (hiperventilación, etc.).

 
O feito de acadar estes beneficios respiratorios da actividade física provoca unha mellora da funcionalidade, xa que se poden levar a cabo de maneira prolongada actividades que antes só podíanse manter durante pouco rato porque eran demasiado intensas.

 


Aprende a respirar

 •  Durante calquera actividade física o organismo aumenta a demanda de osíxeno para facer fronte ás novas demandas enerxéticas (o osíxeno é necesario para sintetizar o ATP — composto de fosfato altamente enerxético do cal o corpo deriva a súa enerxía —, que é o combustible que utiliza o corpo humano). Cando a maior parte de ATP conséguese grazas ao osíxeno, fálase de actividade física aeróbica, actividade que se pode levar a cabo durante un período de tempo longo xa que a intensidade non é demasiado elevada.
 • Se a actividade física é tan intensa que, debido ás grandes demandas enerxéticas, non dá tempo a actuar ao metabolismo aeróbico, é o metabolismo anaeróbico (o que non utiliza osíxeno) o encargado de sintetizar o ATP, pero entón o organismo fatígase rapidamente e necesita repousar para cubrir a débeda de osíxeno xerado durante a actividade física.
 • O feito de que unha determinada actividade sexa aeróbica ou anaeróbica non só depende da intensidade senón tamén da forma como se respira; por exemplo, un ancián fatígase máis se vai paseando e vai falando todo o rato que se está calado ou, do mesmo xeito, cansarase máis se está constipado que se non o está. Nestes dous casos, a única cousa que cambiou é que se fala ou se está constipado a achega de osíxeno ao organismo diminuíu e o metabolismo anaeróbico tivo que traballar máis do que cómpre, o cal produce unha fatiga superior á normal.
 • Así pois, o feito de respirar correctamente mellora a capacidade da persoa de desenvolver unha actividade física de maneira prolongada sen fatigarse tanto.
 • Tamén hai que ter en conta que o feito de respirar permite eliminar as substancias nocivas resultantes da actividade celular, como o dióxido de carbono. A máis intensidade maior é a cantidade de substancias a eliminar.

 

Por que é importante a actividade física?

 

 • A actividade física saudable realizada de forma regular mellora a eficiencia respiratoria:
 • Mellora a absorción de osíxeno cando o aire entra nos pulmóns.
 • Mellora a capacidade de transporte de osíxeno do sangue.
 • Mellora a eliminación de desfeitos provenientes da actividade celular (como o dióxido de carbono).
 • Mellora a forza da musculatura respiratoria.
 • Prevén problemas debidos á falta de costume de actividade física (hiperventilación, etc.).
 • O feito de acadar estes beneficios respiratorios da actividade física provoca unha mellora da funcionalidade, xa que se poden levar a cabo de maneira prolongada actividades que antes só podíanse manter durante pouco rato porque eran demasiado intensas.