Com millora la meva salut l'activitat física?

Publicat el: 18/05/2018

Lee en contingut complet en Infermeravirtual.com

Coneix en quina millora la teva salut la pràctica d'activitat física. Descobreix els nostres consells pràctics sobre activitat física, hàbits i tècniques de respiració per beneficiar la teva salut.  

Gaudeix de l'activitat física i sent-te bé!


 


A més activitat física, millor salut

A més activitat física millor salut. Activitat i salut és un binomi gairebé inseparable. L'activitat física té múltiples efectes beneficiosos: augment de la despesa cardíac, disminució de la freqüència cardíaca en repòs, millora del sistema de retorn venós i de la ventilació pulmonar, augment del metabolisme basal (despesa calòric mínim per viure), del consum de greix corporal, del moviment intestinal i de la producció de calor.

L'activitat física prevé la pèrdua de massa òssia gràcies a la tensió que els músculs exerceixen sobre els ossos, sempre que no es produeixi una fatiga muscular que acabi ocasionant lesions articulars, òssies o musculars. Amb l'exercici també augmenta el to i la força muscular, cosa que contribueix al bon estat dels músculs, que aportaran protecció lumbar i afavoriran l'estabilitat de la columna.

Tanmateix, l'activitat física ha d'ajustar-se a criteris individuals d'intensitat i de temps. Algunes persones que fan massa exercici per tal d'aconseguir un desenvolupament muscular major del normal o que fan pràctiques esportives de forma contínua i excessiva poden acabar generant una dependència física i emocional de l'activitat física i posant a prova constantment el seu cos


Moure's per respirar millor

Moure's per respirar millor. L'activitat física regular té efectes beneficiosos sobre els diversos sistemes corporals, sobretot sobre el sistema respiratori, ja que millora la ventilació pulmonar, i sobre el sistema cadiocirculatorio, perquè disminueix la freqüència cardíaca en repòs i millora el sistema de retorn venós. Amb això millora també l'oxigenació de les cèl·lules de l'organisme, en especial la de les musculars, amb el que es contribueix a l'entrenament i a la tolerància de la activitat física.

 • Mantenir un pes ajustat a l'altura 

Mantenir un pes ajustat a l'altura. Una dieta calòrica excessiva sense suficient activitat física genera sobrepès o obesitat.

L'excés de pes, a més de restar agilitat, transmet un augment de la tensió i de la pressió a les articulacions del sistema muscular i esquelètic, amb conseqüències nocives que poden derivar en artrosi precoç i en una major facilitat per a les lesions del sistema locomotor.

Al seu torn, l'activitat física fa que augmenti el metabolisme cel·lular, en augmentar les pèrdues calòriques, necessàries per baixar de pes.


Regula l'eficiència respiratòria

Per què és important respirar correctament? 


Durant qualsevol activitat física l'organisme augmenta la demanda d'oxigen per fer front a les noves demandes energètiques; l'oxigen és necessari per sintetitzar l'ATP (compost de fosfat altament energètic del qual el cos deriva l'energia), que és el combustible que utilitza el cos humà. Quan la major part d'ATP s'aconsegueix gràcies a l'oxigen, es parla d'activitat física aeròbica, activitat que es pot dur a terme durant un període de temps llarg ja que la intensitat no és massa elevada.

 

Si l'activitat física és tan intensa que, a causa de les grans demandes energètiques, no dona temps a actuar al metabolisme aeròbic, és el metabolisme anaeròbic (el que no utilitza oxigen) l'encarregat de sintetitzar l'ATP, però llavors l'organisme es fatiga ràpidament i necessita reposar per cobrir el deute d'oxigen generat durant l'activitat física. 


El fet que una determinada activitat sigui aeròbica o anaeròbica no només depèn de la intensitat sinó també de la forma com es respira; per exemple, un ancià es fatiga més si va passejant i va parlant tota l'estona que si està callat o, de la mateixa manera, es cansarà més si està constipat que si no ho està. En aquests dos casos, l'única cosa que ha canviat és que si parla o si està constipat l'aportació d'oxigen a l'organisme ha disminuït i el metabolisme anaeròbic ha hagut de treballar més del que és necessari, la qual cosa produeix una fatiga superior a la normal.

Així doncs, el fet de respirar correctament millora la capacitat de la persona de desenvolupar una activitat física de manera prolongada sense fatigar-se tant.

També cal tenir en compte que el fet de respirar permet eliminar les substàncies nocives resultants de l'activitat cel·lular, com el diòxid de carboni. A més intensitat major és la quantitat de substàncies a eliminar.

Per què és important l'activitat física?

L'activitat física saludable realitzada de forma regular millora l'eficiència respiratòria:

 • Millora l'absorció d'oxigen quan l'aire entra en els pulmons. 
 • Millora la capacitat de transport d'oxigen de la sang. 
 • Millora l'eliminació de desfetes provinents de l'activitat cel·lular (com el diòxid de carboni). 
 • Millora la força de la musculatura respiratòria. 
 • Prevé problemes deguts a la falta de costum d'activitat física (hiperventilació, etc.).

 
El fet d'assolir aquests beneficis respiratoris de l'activitat física provoca una millora de la funcionalitat, ja que es poden dur a terme de manera prolongada activitats que abans només es podien mantenir durant poca estona perquè eren massa intenses.

 


Aprèn a respirar

 •  Durant qualsevol activitat física l'organisme augmenta la demanda d'oxigen per fer front a les noves demandes energètiques; l'oxigen és necessari per sintetitzar l'ATP (compost de fosfat altament energètic del qual el cos deriva l'energia), que és el combustible que utilitza el cos humà. Quan la major part d'ATP s'aconsegueix gràcies a l'oxigen, es parla d'activitat física aeròbica, activitat que es pot dur a terme durant un període de temps llarg ja que la intensitat no és massa elevada.
 • Si l'activitat física és tan intensa que, a causa de les grans demandes energètiques, no dona temps a actuar al metabolisme aeròbic, és el metabolisme anaeròbic (el que no utilitza oxigen) l'encarregat de sintetitzar l'ATP, però llavors l'organisme es fatiga ràpidament i necessita reposar per cobrir el deute d'oxigen generat durant l'activitat física.
 • El fet que una determinada activitat sigui aeròbica o anaeròbica no només depèn de la intensitat sinó també de la forma com es respira; per exemple, un ancià es fatiga més si va passejant i va parlant tota l'estona que si està callat o, de la mateixa manera, es cansarà més si està constipat que si no ho està. En aquests dos casos, l'única cosa que ha canviat és que si parla o si està constipat l'aportació d'oxigen a l'organisme ha disminuït i el metabolisme anaeròbic ha hagut de treballar més del que és necessari, la qual cosa produeix una fatiga superior a la normal.
 • Així doncs, el fet de respirar correctament millora la capacitat de la persona de desenvolupar una activitat física de manera prolongada sense fatigar-se tant.
 • També cal tenir en compte que el fet de respirar permet eliminar les substàncies nocives resultants de l'activitat cel·lular, com el diòxid de carboni. A més intensitat major és la quantitat de substàncies a eliminar.

 

Per què és important l'activitat física?

 

 • L'activitat física saludable realitzada de forma regular millora l'eficiència respiratòria:
 • Millora l'absorció d'oxigen quan l'aire entra en els pulmons.
 • Millora la capacitat de transport d'oxigen de la sang.
 • Millora l'eliminació de desfetes provinents de l'activitat cel·lular (com el diòxid de carboni).
 • Millora la força de la musculatura respiratòria.
 • Prevé problemes deguts a la falta de costum d'activitat física (hiperventilació, etc.).
 • El fet d'assolir aquests beneficis respiratoris de l'activitat física provoca una millora de la funcionalitat, ja que es poden dur a terme de manera prolongada activitats que abans només es podien mantenir durant poca estona perquè eren massa intenses.