Prestación por continxencia común

Publicado o: 29/09/2015

Que situación protexe esta prestación?

A continxencia común é a situación en que unha persoa traballadora ou autónoma, por causa dun accidente ou enfermidade non laboral, non pode traballar e recibe asistencia sanitaria por parte do Sistema Público de Saúde.

Encargámosnos da xestión da prestación económica e da baixa médica, realizando un seguimento da mesma e da súa duración, a fin de achegar o mellor trato e recuperación á persoa traballadora accidentada, acompañandoa e estudando o seu estado de saúde en todo momento.

Ademais:

  • Xestión e seguimento personalizado dos procesos médicos.
  • Asesoramento e información médica e administrativa á persoa traballadora.
  • Posibilidade de tramitar propostas de alta e expedientes de invalidez.
  • Seguimento do proceso de enfermidade común ata a alta médica.
  • Redución dos tempos das listaxes de espera dos servizos públicos de saúde e aplicación de medidas para mellorar e acelerar os procesos de curación.
  • Axilización dos trámites en caso de invalidez ou de iniciación das posibles incapacidades permanentes.

Natureza da prestación económica

  • A partir do 4º día desde a data de baixa médica e ata o 20º a persoa traballadora percibe o 60% de súa Base Reguladora.
  • A partir do 21º día de agora en diante percibe o 75% de súa Base Reguladora.