Prestació per contingència comuna

Publicat el: 29/09/2015

Quina situació protegeix aquesta prestació?

La contingència comuna és la situació en què una persona treballadora o autònoma, a causa d'un accident o malaltia no laboral, no pot treballar i rep assistència sanitària per part del Sistema Públic de Salut.

Ens encarreguem de la gestió de la prestació econòmica i de la baixa mèdica, fent un seguiment de la mateixa i de la seva durada, per tal d'aportar el millor tracte i recuperació a la persona treballadora accidentada, acompanyant-la i estudiant el seu estat de salut en qualsevol moment.

A més:

  • Gestió i seguiment personalitzat dels processos mèdics.
  • Assessorament i informació mèdica i administrativa a la persona treballadora.
  • Possibilitat de tramitar propostes d'alta i expedients d'invalidesa.
  • Seguiment del procés de malaltia comuna fins a l'alta mèdica.
  • Reducció dels temps de les llistes d'espera dels serveis públics de salut i aplicació de mesures per millorar i accelerar els processos de cura.
  • Agilitació dels tràmits en cas d'invalidesa o d'iniciació de les possibles incapacitats permanents.

Naturalesa de la prestació econòmica

  • A partir del 4t dia des de la data de baixa mèdica i fins al 20è la persona treballadora percep el 60% de la seva Base Reguladora.
  • A partir del 21è dia d’ara endavant percep el 75% de la seva Base Reguladora.