Unidade de psicoloxía

Publicado o: 10/02/2016
Unidade de Psicoloxía de Mutua Universal

A importancia da saúde mental nas incapacidades laborais

Os trastornos mentais son a segunda causa de baixa temporal e permanente no traballo , despois das enfermidades osteomusculares. Entre as persoas adultas en idade de traballar, os problemas de saúde mental suman tantas baixas e gastos sociais como o resto de enfermidades físicas xuntas.

  • Contamos cun equipo propio de psocología e psiquiatría que, a través dun sistema de telemedicina propio (Clínica En liña), permítenos visitar traballadores e traballadoras en calquera dos nosos centros asistenciais.
  • Realízanse máis de 1.200 visitas de psicólogo a través da Clínica en liña ao ano.
  • Dispomos dunha ampla rede de apoio con profesionais e centros externos de psiquiatría e psicoloxía.

A nosa actuación en accidentes de traballo

  • Tras o accidente, intervimos desde o primeiro momento para minimizar o desenvolvemento de trastornos de estrés e ansiedade.
  • Aplicamos os tratamentos psicolóxicos máis efectivos para tratar os trastornos de estrés, se estes se producen.
  • Implantamos protocolos específicos para situacións de risco que poden derivar en trastornos psicolóxicos.

Realidade virtual, un aliado tecnolóxico para a rehabilitación

A realidade virtual é un valioso aliado para a rehabilitación de pacientes que sufriron algún trastorno postraumático despois dun accidente laboral. Os casos máis habituais para a aplicación desta nova técnica prodúcense en situacións en que a persoa traballadora mostra un grave temor e grandes dificultades para retomar a actividade que estaba realizando no momento do accidente. Como consecuencia da exposición ao estímulo fóbico prodúcese unha resposta inmediata de ansiedade que pode provocar un enorme malestar na persoa afectada, que pode orixinar incluso unataque de pánico. 

Mutua Universal presenta este novo servizo de realidade virtual aplicado á saúde laboral. Esta tecnoloxía, enfocada á avaliación e tratamento psicolóxico, permite o tratamento dos trastornos de estrés post-traumático causados por accidentes laborais que poden interferir no traballo cotián e calidade de vida das persoas traballadores.

Esta tecnoloxía busca mellorar a eficacia da terapia, acelerar o período de rehabilitación e reducir o período de baixa laboral, para conseguir unha normalización da actividade e a calidade de vida dos traballadores.

Entre os trastornos máis habituais figuran: o medo que hai que conducir por parte de profesionais do transporte tras sufrir un accidente de tráfico ou o medo ás alturas de profesionale de traballos verticais tras unha caída, por exemplo. 


A nosa actuación en continxencia común

O 90% das baixas son trastornos leves ou transitorios (trastornos de ansiedade, depresión e adaptativos a distintas circunstancias vitais). A presenza de factores non sanitarios (familiares, económicos, sociais, etc.), que inflúen na incapacidade temporal e frecuentemente causan problemas laborais.

O noso obxectivo:

  • Dispor, canto antes, dun diagnóstico preciso, unha valoración da capacidade laboral e unha previsión de alta.
  • Como parte da valoración, aconsellar, transmitir coñecemento aos/as pacientes para que mobilicen os seus recursos para a súa propia recuperación (empowerment).
  • Traballar para a saúde. Padecer un trastorno mental e estar en tratamento non incapacita, na maioría dos casos, para desenvolver unha actividade laboral.
  • A reincorporación á actividade laboral é sempre parte do tratamento enfocado á curación.

Continúa lendo sobre servizos e innovación:

Equipos de rehabilitación

Queres saber máis sobre os nosos servizos?