Unidade de psicoloxía

Publicado o: 10/02/2016
Unidade de Psicoloxía de Mutua Universal

A importancia da saúde mental nas incapacidades laborais

Os trastornos mentais son a segunda causa de baixa temporal e permanente no traballo, despois das enfermidades osteomusculares. Entre os adultos en idade de traballar, os problemas de saúde mental suman tantas baixas e gastos sociais como o resto de enfermidades físicas xuntas.

  • Contamos cun equipo propio de psicólogos e psiquiatras, que a través dun sistema de telemedicina propio, a Clínica en liña, permítenos visitar traballadores en calquera dos nosos centros asistenciais.
  • Realízanse máis de 1.200 visitas de psicólogo a través da Clínica en liña ao ano.
  • Dispomos dunha ampla rede de apoio con profesionais e centros externos de psiquiatría e psicoloxía.

A nosa actuación en accidentes de traballo

  • Tras o accidente, intervimos desde o primeiro momento para minimizar o desenvolvemento de trastornos de estrés e ansiedade.
  • Aplicamos os tratamentos psicolóxicos máis efectivos para tratar os trastornos de estrés, se estes se producen.
  • Implantamos protocolos específicos para situacións de risco que poden derivar en trastornos psicolóxicos.

Realidade virtual, un aliado tecnolóxico para a rehabilitación

A realidade virtual éstáse convertendo nun valioso aliado para a rehabilitación de pacientes que sufriron algún trastorno postraumático despois dun accidente laboral. Os casos máis habituais para a aplicación desta nova técnica prodúcense nos casos en que o traballador mostra un grave temor e grandes dificultades para reanudar a actividade que estaba realizando no momento do accidente. Como consecuencia da exposición ao estímulo fóbico, prodúcese unha resposta inmediata de ansiedade que pode provocar un enorme malestar na persoa afectada e pode chegar incluso ao ataque de pánico. 

Mutua Universal presenta este novo servizo de realidade virtual aplicada á saúde laboral. Esta innovadora tecnoloxía aplicada á avaliación e tratamento psicolóxico permite o tratamento dos trastornos de estrés post-traumático causados por accidentes laborais e que poden interferir no traballo cotián e calidade de vida dos traballadores. Entre os trastornos máis habituais figuran, por exemplo, o medo que hai que conducir dun profesional do transporte tras sufrir un accidente de tráfico ou o medo ás alturas dun profesional de traballos verticais tras unha caída. Esta tecnoloxía busca mellorar a eficacia da terapia, acelerar o período de rehabilitación e reducir o período de baixa laboral, para conseguir unha normalización da actividade e a calidade de vida dos traballadores.


A nosa actuación en continxencia común

O 90% das baixas son trastornos leves ou transitorios (trastornos de ansiedade, depresión e adaptativos a distintas circunstancias vitais). A presenza de factores non sanitarios (familiares, económicos, sociais, …), que inflúen na incapacidade temporal e frecuentemente causan problemas laborais.

O noso obxectivo:

  • Dispor, canto antes, dun diagnóstico preciso, unha valoración da capacidade laboral e unha previsión de alta.
  • Como parte da valoración, aconsellar, transmitir coñecemento ao paciente para que mobilice os seus recursos para a súa propia recuperación (empowerment).
  • Traballar para a saúde: padecer un trastorno mental e estar en tratamento non incapacita, na maioría dos casos, para desenvolver unha actividade laboral.
  • A reincorporación á actividade laboral é sempre parte do tratamento enfocado á curación.

Continúa lendo sobre servizos e innovación:

Equipos de rehabilitación

Queres saber máis sobre os nosos servizos?