"

Unitat de Psicologia

Publicat el: 10/02/2016
Unitat de Psicologia de Mutua Universal

La importància de la salut mental en les incapacitats laborals

Els trastorns mentals són la segona causa de baixa temporal i permanent a la feina, després de les malalties osteomusculars. Entre les persones adultes en edat de treballar, els problemes de salut mental sumen tantes baixes i despeses socials com la resta de malalties físiques juntes.

  • Comptem amb un equip mateix de psocología i psiquiatria que, a través d'un Sistema de Telemedicina propi (Clínica En línia), ens permet visitar a treballadors i treballadores en qualsevol dels nostres centres assistencials.
  • Es fan més de 1.200 visites de psicòleg a través de la Clínica Online a l'any.
  • Disposem d'una àmplia xarxa de suport amb professionals i centres externs de psiquiatria i psicologia.

La nostra actuació en accident de treball

  • Després de l'accident, intervenim des del primer moment per minimitzar el desenvolupament de trastorns d'estrès i ansietat.
  • Apliquem els tractaments psicològics més efectius per tractar els trastorns d'estrès, si aquests es produeixen.
  • Implantem protocols específics per a situacions de risc que poden derivar en trastorns psicològics.

Realitat virtual, un aliat tecnològic per a la rehabilitació

La realitat virtual és un valuós aliat per a la rehabilitació de pacients que han patit algun trastorn posttraumàtic després d'un accident laboral. Els casos més habituals per a l'aplicació d'aquesta innovadora tècnica es produeixen en situacions en què la persona treballadora mostra un greu temor i grans dificultats per reprendre l'activitat que estava fent en el moment de l'accident. Com a conseqüència de l'exposició a l'estímul fòbic es produeix una resposta immediata d'ansietat que pot provocar un enorme malestar en la persona afectada, que pot originar fins i tot unataque de pànic. 

Mutua Universal presenta aquest nou servei de realitat virtual aplicat a la salut laboral. Aquesta tecnologia, enfocada a l'avaluació i tractament psicològic, permet el tractament dels trastorns d'estrès post-traumàtic causats per accidents laborals que poden interferir a la feina quotidià i qualitat de vida de les persones treballadors.

Aquesta tecnologia cerca millorar l'eficàcia de la teràpia, accelerar el període de rehabilitació i reduir el període de baixa laboral, per aconseguir una normalització de l'activitat i la qualitat de vida dels treballadors.

Entre els trastorns més habituals figuren: la por a conduir per part de professionals del transport després de patir un accident de trànsit o la por a les altures de profesionale de treballs verticals després d'una caiguda, per exemple. 


La nostra actuació en contingència comuna

El 90% de les baixes són trastorns lleus o transitoris (trastorns d'ansietat, depressió i adaptatius a diferents circumstàncies vitals). La presència de factors no sanitaris (familiars, econòmics, socials, etc.), que influeixen en la incapacitat temporal i freqüentment causen problemes laborals.

El nostre objectiu:

  • Disposar, com més aviat millor, d'un diagnòstic precís, una valoració de la capacitat laboral i una previsió d'alta.
  • Com a part de la valoració, aconsellar, transmetre coneixement als/les pacients perquè mobilitzin els seus recursos per a la seva pròpia recuperació (empowerment).
  • Treballar per a la salut. Patir un trastorn mental i estar en tractament no incapacita, en la majoria dels casos, per desenvolupar una activitat laboral.
  • La reincorporació a l'activitat laboral és sempre part del tractament enfocat a la cura.

Continua llegint sobre serveis i innovació:

Equips de rehabilitació

Vols saber més sobre els nostres serveis?