Laboratorio de biomecánica

Publicado o: 27/07/2016

En Mutua Universal contamos con laboratorios innovadores para a valoración funcional na avaliación da incapacidade laboral en procesos de dor musculoesquéleticos.

Coñece o laboratorio de biomecánica de Mutua Universal

Que é a biomecánica?

Mediante instrumentos de tecnoloxía avanzada mídense con precisión aspectos como a mobilidade, a forza, a resistencia ou a fatigabilidad, entre outros, da rexión corporal danada, describindo así a verdadeira situación funcional en que se encontra.


Cando úsase?

 • Para monitorizar a evolución funcional da rexión danada durante o seguimento do proceso de rehabilitación.
 • Como proba obxectiva para determinar fidedignamente o estancamento ou a recuperación funcional da rexión danada.

Procesos patolóxicos máis frecuentemente analizados

 • Cervicalxias, dorsalgias, lumbalxias.
 • Patoloxía subacromial, lesións do manguito rotador.
 • Inestabilidade do ombro.
 • Epicondilite e epitrocleíte.
 • Tendinite de DeQuervain.
 • Patoloxía meniscal ou ligamentosa de xeonllo.
 • Síndrome femoropatelar, condromalacia rotuliana.
 • Escordadura e inestabilidade.
 • Talalgias e fascitis plantar.
 • Fracturas de calquera localización.
 • Fibromialgia e síndrome de fatiga crónica.
 • Vertixe e inestabilidade.

Equipo tecnolóxico

 1. Sensores inerciales do movemento 3D: mediante sensores colocados directamente sobre paciente analízase con precisión a amplitude, velocidade, harmonía e repetibilidad dos movementos da articulación ou rexión corporal lesionada.
 2. Dinamometría isométrica: instrumento que permite estudar de maneira controlada e segura a capacidade da rexión corporal danada para desenvolver actividades de forza.
 3. Electromiografía de superficie: mediante eléctrodos colocados sobre paciente detéctase a presenza ou ausencia de contracturas ou alteracións do ton muscular. A devandita ferramenta é de especial interese no Sd do lategazo cervical ou na lumbalxia.
 4. Plataforma baropodométrica: plataforma situada a rentes de solo, describe a calidade das presións plantares durante a bipedestación estática e a deambulación. Permite estimar a capacidade da articulación lesionada para tolerar a marcha.
 5. Plataforma posturográfica do equilibrio: plataforma situada a rentes de solo, rexistra as oscilacións do centro de gravidade ao longo dunha batería de test, detectando, cuantificando e monitorizando situacións de inestabilidade se as houbese.

Queres saber máis sobre os nosos servizos?