"

Laboratori de biomecànica

Publicat el: 27/07/2016

A Mutua Universal comptem amb laboratoris innovadors per a la valoració funcional en l'avaluació de la incapacitat laboral en processos de dolor musculoesquéleticos.

Coneix el laboratori de biomecànica de Mutua Universal

Què és la biomecànica?

Mitjançant instruments de tecnologia avançada es mesuren amb precisió aspectes com la mobilitat, la força, la resistència o la fatigabilidad, entre d'altres, de la regió corporal danyada, descrivint així la veritable situació funcional en què es troba.


Quan s'utilitza?

 • Per monitorar l'evolució funcional de la regió danyada durant el seguiment del procés de rehabilitació.
 • Com a prova objectiva per determinar fefaentment l'estancament o la recuperació funcional de la regió danyada.

Processos patològics analitzats més freqüentment

 • Cervicàlgies, dorsàlgies, lumbàlgies.
 • Patologia subacromial, lesions del manegot dels rotatoris.
 • Inestabilitat de l'espatlla.
 • Epicondilitis i epitrocleïtis.
 • Tendinitis de DeQuervain.
 • Patologia meniscal o lligamentosa de genoll.
 • Síndrome femoropatel·lar, condromalàcia de la ròtula.
 • Esquinç i inestabilitat.
 • Talalgias i fascitis plantar.
 • Fractures de qualsevol localització.
 • Fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica.
 • Vertigen i inestabilitat.

Equip tecnològic

 1. Sensors inercials del moviment 3D, mitjançant sensors col·locats directament sobre pacient s'analitza amb precisió l'amplitud, velocitat, harmonia i repetibilitat dels moviments de l'articulació o regió corporal lesionada.
 2. Dinamometría isomètrica, instrument que permet estudiar de manera controlada i segura la capacitat de la regió corporal danyada per dur a terme activitats de força.
 3. Electromiografia de superfície, mitjançant elèctrodes col·locats sobre pacient es detecta la presència o absència de contractures o alteracions del to muscular. Aquesta eina és d'especial interès en la síndrome de la fuetada cervical o en la lumbàlgia.
 4. Plataforma baropodométrica, plataforma ubicada arran de sòl, descriu la qualitat de les pressions plantars durant la bipedestació estàtica i la deambulació. Permet estimar la capacitat de l'articulació lesionada per tolerar la marxa.
 5. Plataforma posturográfica de l'equilibri, plataforma ubicada arran de sòl que registra les oscil·lacions del centre de gravetat durant una bateria de test i detecta, quantifica i monitoritza situacions d'inestabilitat si n'hi ha.

Vols saber més sobre els nostres serveis?