O noso modelo de xestión do absentismo

Publicado o: 22/11/2016

   

Diagnóstico

Nesta primeira fase, realízase un estudo da empresa analizada os indicadores, así como a organización e estrutura da organización con respecto ao absentismo, co fin de definir cales son os factores que o xeran.

Para iso, Mutua Universal pon a disposición das empresas asociadas e asesorías unha serie de ferramentas que axudan á análise das causas do absentismo: 


 

O cuestionario de xestión universal do absentismo, baseado no Método AUGA e exclusivo de Mutua Universal, analiza diferentes aspectos da organización e estrutura da empresa que impactan no seu absentismo. O cuestionario divídese en 5 módulos:

  1. Modelo organizativo.
  2. Análise do absentismo.
  3. Medidas de control.
  4. Xestión da saúde.
  5. Xestión de RRHH.

Cos resultados obtidos a empresa terá un mapa de situación dos factores máis relevantes que afectan á súa organización, podendo definir medidas concretas para aplicar dentro dos seus sucesivos plans de actuación.

Calculadores custos de absentismo. O custo que lle supón para as empresas a ausencia das persoas traballadoras dos seus postos de traballo repercute na conta de resultados, na súa imaxe e competitividade no mercado.

A ‘calculadora de custos directos’ axuda as empresas a analizar os seus custos derivados das diferentes continxencias. Os custos directos da empresa son os que derivan do pagamento da prestación económica por Incapacidade Temporal (Continxencia Común e Laboral) e Subsidio de Embarazo e Lactación.

As empresas asociadas poderán acceder á ‘calculadora de custos directos’ a través da Zona Privada Empresa. Desde alí, poderán realizar un ‘Informe dos custos directos’ que xera o absentismo na empresa, co fin de que o Enderezo poida dimensionar economicamente o que supón o absentismo para a organización, así como valorar se se xustifica a adopción dunhas medidas ou outras.

O Informe de absentismo permítenos analizar os principais indicadores de absentismo nun período determinado.


En Mutua Universal desenvolvemos o Observatorio empresa, un cuadro de mandos dinámicos con indicadores sobre absentismo situado na Zona Privada Empresa, que permite ás nosas empresas asociadas consultar a súa situación en tempo real.

 


Plan de Actuación

Tras determinar os factores que xeran o absentismo na empresa, o seguinte paso é definir unha serie de medidas a adoptar, realizando unha planificación a curto e medio prazo.

As ferramentas que ofrecemos para axudar as empresas nesta fase son:


Plan de medidas de absentismo. Tras analizar os factores que xeran o absentismo na empresa, Mutua Universal propón unha serie de medidas cun modelo de planificación para a súa implantación a curto e medio prazo, garantindo o seu seguimento.

Guías de absentismo. Documentos de apoio do plan de actuación que pretenden achegar coñecemento e pautas a seguir en distintos temas que impactan no absentismo.

Sistemática para a xestión do bbsentismo . Recolle toda a actividade que debe poñer en marcha a empresa para reducir o absentismo:

Xestión + Control + Seguimento do absentismo.

Para iso, a empresa debe ter descrito que e como vai xestionar o absentismo detallandoo no plan de absentismo, nos seus procedementos e instrucións. Tamén poderá integrara cos seus outros sistemas de xestión (ISO).

Mutua Universal porá a disposición das súas empresas asociadas a documentación necesaria para esta implantación.


Seguimento

Nesta etapa irase comprobando a implantación das medidas propostas e analizaranse os indicadores, coas ferramentas xa utilizadas na primeira fase de diagnóstico, para realizar un seguimento da efectividade das medidas implantadas.


Memoria de Xestión

Por último, recollerase nunha Memoria a actividade realizada durante un período concreto.

Tras finalizar esta etapa seguirase o círculo de mellora continua, podendo realizar un recoñecemento xornal para ver a evolución dos diferentes factores durante o tempo de implantación das medidas.

Estas e outras aplicacións están dispoñibles no espazo ‘Absentismo’ da Zona Privada Empresa. 

Se necesitas máis información, non dubides en pórte en contacto a túa persoa de contacto habitual de Mutua Universal.