O noso modelo de xestión do absentismo

Publicado o: 22/11/2016

   

Diagnóstico

Nesta primeira fase, realízase un estudo da empresa analizada os indicadores, así como a organización e estrutura da empresa con respecto ao absentismo, co fin de definir cales son os factores que o xeran.

Para iso, Mutua Universal pon a disposición das empresas asociadas e colaboradores, unha serie de ferramentas que axudan á análise das causas do absentismo: 


 

O Cuestionario de Xestión Universal do Absentismo baseado no Método AUGA, exclusivo de Mutua Universal, analiza diferentes aspectos da organización e estrutura da empresa que impactan no seu absentismo. O cuestionario divídese en 5 módulos:

  1. Modelo organizativo
  2. Análise do absentismo.
  3. Medidas de control
  4. Xestión da saúde
  5. Xestión de RRHH

Cos resultados obtidos a empresa terá un mapa de situación dos factores máis relevantes que afectan á súa organización, podendo definir medidas concretas para aplicar dentro dos seus sucesivos plans de actuación.

Calculadores Custos de Absentismo: O custo que lle supón para as empresas a ausencia dos traballadores do seu posto de traballo repercute na conta de resultados, na súa imaxe e competitividade no mercado.

A ‘Calculadora de Custos Directos’ axuda as empresas a analizar os seus custos derivados das diferentes continxencias. Os custos directos da empresa son os que derivan do pagamento da prestación económica por Incapacidade Temporal (Continxencia Común e Laboral) e Subsidio de Embarazo e Lactación.

As empresas asociadas poderán acceder á Calculadora ‘de Custos Directos’ a través da Zona Privada Empresa. Permítenos realizar un ‘Informe dos Custos Directos’ que xera o absentismo na empresa, co fin de que o Enderezo poida dimensionar economicamente o que supón o absentismo para a organización e valorar se se xustifica a adopción dunhas medidas ou outras.

O Informe de Absentismo permítenos analizar os principais indicadores de absentismo nun período determinado.


En Mutua Universal desenvolvemos o Observatorio Empresa, un Cadro de Mandos dinámico de indicadores sobre absentismo situado na Zona Privada Empresa, que permite ás nosas empresas asociadas consultar a súa situación a tempo real.

 


Plan de Actuación

Tras determinar os factores que xeran o absentismo na empresa, o seguinte paso é definir unha serie de medidas a adoptar, realizando unha planificación a curto e medio prazo.

As ferramentas que ofrecemos para axudar as empresas nesta fase son:


Plan de Medidas de Absentismo: tras analizar os factores que xeran o absentismo na empresa, Mutua Universal própónlle unha serie de medidas cun modelo de planificación para a súa implantación a curto e medio prazo, garantindo o seu seguimento.

As Guías de Absentismo son documentos de apoio do Plan de Actuación que pretenden achegar coñecemento e pautas a seguir en distintos temas que impactan no absentismo.

Sistemática para a Xestión do Absentismo, recolle toda a actividade que debe poñer en marcha a empresa para reducir o absentismo:

Xestión + Control + Seguimento do absentismo.

Para iso, a empresa debe ter descrito que e como vai xestionar o absentismo detallandoo no Plan de Absentismo, nos seus Procedementos e Instrucións. Tamén poderá integrara cos seus outros sistemas de xestión (ISO).

Mutua Universal porá a disposición das súas empresas asociadas a documentación necesaria para esta implantación.


Seguimento

Nesta etapa irase comprobando a implantación das medidas propostas e analizaranse os indicadores, coas ferramentas xa utilizadas na primeira fase de Diagnóstico, para realizar un seguimento da efectividade das medidas implantadas.


Memoria de Xestión

Por último, recollerase nunha Memoria a actividade realizada durante un período concreto.

Tras finalizar esta etapa seguirase o círculo de mellora continua, podendo realizar un recoñecemento xornal para ver a evolución dos diferentes factores durante o tempo de implantación das medidas.

Estas aplicacións, como outras máis, poderasa encontrar na Zona Privada Empresa, espazo de ‘Absentismo’.

Se necesitas máis información, non dubides en pórte en contacto co teu interlocutor habitual de Mutua Universal.