Aproveitar o momento
Buscar as oportunidades

Publicado o: 16/03/2020
  • Fai unha busca mental para identificar tarefas que podes facer agora na casa . Algunhas delas poderán ser esas para as que habitualmente non encontras tempo!
  • Pensa en actividades diferentes que podes facer cos máis pequenos. Agora tes máis tempo para eles: traballos manuais, cociña, construcións, exercicio, xogos de mesa…

Taller de mindfulness

Publicado o: 14/10/2020
Publicado o: 16/03/2020


Lembra:
todas as rutinas réxense polas medidas de protección e hixiene prescritas polas autoridades sanitarias. Temos que afrontar a realidade e ser responsables seguindo as súas recomendacións, facendo o correcto como ata agora.