Xornadas de orientación técnica

Publicado o: 07/01/2016

As xornadas de orientación técnica son impartidas polos nosos técnicos de prevención. Trátase de sesións que se orientan preferentemente a axudar as empresas, sectores con maiores indicadores de sinistralidade, así como os traballadores autónomos, nos plans preventivos, á divulgación, educación e sensibilización en prevención de accidentes de traballo e enfermidades profesionais.

Para promover a educación en materia preventiva realízanse xornadas e seminarios interempresariais en dous formatos:

 • Formato presencial.
 • A través da plataforma de formación multiempresa webex (en liña), que nos permite desde o noso posto de traballo conectarnos o día e a hora da convocatoria coa participación de diferentes empresas.

As xornadas dispoñibles son:

 • Aplicacións prácticas da psicosocioloxía na empresa.
 • AVISPRE. Programa para a autovaloración da prevención na empresa.
 • Como preparar unha inspección de traballo en materia de prevención de riscos laborais.
 • Coordinación de actividades empresariais.
 • Custos da sinistralidade na empresa.
 • Estrés laboral como risco psicosocial.
 • Avaliación psicosocial: metodoloxías de traballo.
 • Xestión integrada da prevención de riscos laborais.
 • Hábitos saudables.
 • Interlocución eficaz co servizo de prevención externo. Un paso cara á mellora empresarial.
 • Investigación de accidentes (para asesores laborais).
 • Os 10 principios para o deseño de postos de traballo.
 • Nova etiquetaxe dos produtos químicos (CLP).
 • Organización e planificación de campañas de promoción de seguridade e saúde.
 • Plans de mobilidade: metodoloxía e implantación.
 • Prevención de lesións osteomusculares.
 • Prevención e extinción de incendios.
 • Responsabilidades de mandos intermedios en prevención.
 • Riscos psicosociais no traballo: xestión do tempo.
 • Seguridade en máquinas.

Consulta as sesións dispoñibles