Jornades d'orientació tècnica

Publicat el: 07/01/2016

Les Jornades d'Orientació Tècnica són impartides pels nostres tècnics de prevenció. Es tracta de sessions que s'orienten preferentment a ajudar les empreses, sectors amb més indicadors de sinistralitat, així com els treballadors autònoms, en els plans preventius, a la divulgació, educació i sensibilització en prevenció d'accidents de treball i malalties professionals.

Per promoure l'educació en matèria preventiva es fan jornades i seminaris interempresarials en dos formats:

 • Format presencial.
 • A través de la plataforma de formació multiempresa Webex (en línia), que ens permet des del nostre lloc de treball connectar-nos el dia i l'hora de la convocatòria amb la participació de diferents empreses.

Les jornades disponibles són:

 • Aplicacions pràctiques de la psicosociologia a l'empresa
 • AVISPRE. Programa per a l'autovaloració de la prevenció a l'empresa
 • Com preparar una inspecció de treball en matèria de prevenció de riscos laborals
 • Coordinació d'activitats empresarials
 • Costos de la sinistralitat a l'empresa
 • Estrès laboral com a risc psicosocial
 • Avaluació psicosocial: metodologies de treball
 • Gestió integrada de la prevenció de riscos laborals
 • Hàbits saludables
 • Interlocució eficaç amb el servei de prevenció aliè. Un pas cap a la millora empresarial
 • Investigació d'accidents (per a assessors laborals)
 • Els 10 principis per al disseny de llocs de treball
 • Nou etiquetatge dels productes químics (CLP)
 • Organització i planificació de campanyes de promoció de seguretat i salut
 • Plans de mobilitat: metodologia i implantació
 • Prevenció de lesions osteomusculars
 • Prevenció i extinció d'incendis
 • Responsabilitats de comandaments intermedis en prevenció
 • Riscos psicosocials a la feina: gestió del temps
 • Seguretat en màquines

 

Consulta les sessions disponibles