Lexislación sobre canceríxenos

Publicado o: 01/02/2017
Cancer

A Directiva 2004/37/CE, na nosa lexislación Real decreto 665/1997, sobre canceríxeno e mutáxeno data de hai máis de 20 anos. Actualmente está sendo obxecto dunha profunda modificación, seguindo a política europea de prevención fronte á exposición a canceríxenos.

A primeira modificación Directiva (UE) 2017/2398 publicouse o 27 de decembro de 2017 e foi trasposta á nosa lexislación polo Real decreto 1154/2020 publicado o 23 de decembro de 2020. Os principais cambios son:

  • Ampla a vixilancia da saúde do traballador despois de cesar a exposición laboral
  • Inclúe os traballos que supoñan exposición ao po respirable de sílice libre cristalina no seu anexo I
  • Establece límites de exposición para 11 substancias canceríxenas máis.
  • Modifica o valor límite do cloruro de vinilo monómero e do po de madeiras duras; este último queda reducido a 2 mg/m3 e de forma transitoria a 3 mg/m3 ata o 2023.

A segunda modificación Directiva (UE) 2019/130 publicouse o 31 de xaneiro de 2019 e foi trasposta polo Real decreto 427/2021 o 15 de xuño de 2021. Os principais aspectos que achega esta modificación son:

  • Traballos que supoñan exposición cutánea a aceites minerais previamente utilizados en motores de combustión interna para lubrificar e refrixerar os elementos móbiles do motor e Traballos que supoñan exposición a emisións de motores diésel.
  • Engádense 6 axentes máis ao Anexo III: Tricloroetileno, 4,4´Metilendianilina, Epiclorhidrina, Dibromuro de etileno, Dicloruro de etileno e Emisións de motores diésel.  

A terceira modificación Directiva (UE) 2019/983 publicouse o día 20 de xuño de 2019 e debe incorporarse á nosa lexislación antes de 11 de xullo de 2021. Os cambios desta nova modificación son:

  • Engade  cinco axentes máis ao Anexo III: cadmio, berilio, ácido arsénico, 4,4´metilenbis (MOCA) e formaldehido, establecendo valores con medidas transitorias de ata 8 anos e sinalando a capacidade sensibilizante dalgún deles.
  • Establece un prazo de dous anos para que a Comisión avalíe e propoña a forma máis axeitada de protexer os traballadores da exposición a fármacos perigosos, incluídos os citotóxicos.

Actualmente, estase traballando na cuarta modificación.

Novos avances da Comisión Europea para a protección de traballadores fronte ao cancro de orixe laboral.

Abril 2018. Noticias Mutuas Universal