Onde estás situado?

Publicado o: 07/09/2023
Publicado o: 12/09/2023

O radon xérase no subsolo, ascende á superficie e entra no interior das edificacións dependendo do tipo de construción, xa sexan vivendas ou lugares de traballo.

O gas radon, ao ser máis denso que o aire, unha vez no interior do edificio tende a acumularse en subterráneos e plantas baixas.

O Consello de Seguridade Nuclear (CSN) ofrece o mapa do potencial de radon coas zonas de España de actuación prioritaria, aquelas con potencial de radon superior a 300 Bq/m3: