Nivel establecido para o radon

Publicado o: 07/09/2023

O nivel de referencia de radon en España establecida polo Real decreto 1029/2022 no interior dos edificios é de 300 Bq/m3, aínda que hai países europeos que dispón de niveis inferiores. A OMS recomenda 100 Bq/m3.

Son niveis termo medio anual da concentración do radon no aire, para compensar as variacións ao longo do ano producido polas condicións climáticas.

Entre as 12 medidas prioritarias que establece o Código Europeo contra o Cancro para contribuír a previr o cancro, o radon aparece no noveno lugar, recomendando á cidadanía a coñecer o nivel de radon no seu domicilio e a adoptar medidas para reduciro:

Publicado o: 08/09/2023

As empresas tamén deben coñecer a que concentracións de radon están expostos os seus postos de traballo, especialmente as situadas en zonas de actuación prioritaria.