Coida a túa voz

Temas: Prevención
Publicado o: 13/03/2017

Os trastornos da voz afectan profesionais que a usan de forma regular para o desempeño do seu traballo: persoa docente, equipos de atención ao cliente en call centers , persoas relacionadas coa oración ou a locución, etc. 

A prevalencia destes trastornos na poboación xeral é de arredor do 10 %, mentres que nos colectivos cun uso profesional da voz alcanza o 45%.


Estímase que sete de cada dez casos dos trastornos da voz débense a:

 • Forzar a voz e malos hábitos ao falar.
 • Utilización dun volume por riba do ruído ambiental.
 • Falar por riba da capacidade media de fonación.

As patoloxías asociadas á disfunción da voz son:

 • Larinxite.
 • Nódulos nas cordas vogais.
 • Pólipos nas cordas vogais.
 • Úlceras de contacto.

A presentación de trastornos vogais asóciase maioritariamente a factores individuais da persoa traballadora e a factores ambientais ou organizativos da empresa.

Mutua Universal preparou unha resposta integral para previr estes trastornos, mediante o curso en liña Uso profesional da voz , accesible exclusivamente para asociados, que se complementa co app Coida a túa voz.


Curso "Uso profesional da voz "

O curso é exclusivo para asociadas e asociadas a Mutua Universal e ten como obxectivo explicar os riscos no uso desaxeitado da voz e as medidas preventivas para evitaros. Accédese a través do Campus Virtual de Prevención de Mutua Universal.

Os contidos preséntanse con multitude de exemplos, vídeos e imaxes que facilitan a súa comprensión:

 • Conceptos básicos.
 • Enfermidades cos seus síntomas asociados.
 • Medidas preventivas para evitaras.
 • Exercicios para coidar e preparar a voz antes do inicio da xornada laboral; inclúe unha ampla colección de vídeos demostrativos de exercicios para coidar e reforzar a voz, mellorar a dicción e preparara antes de iniciar o traballo. 

O curso está dispoñible en catro versións lingüísticas: castelán, catalán, galego e inglés.

Finalizado o curso, o alumnado pode descargar o audiovisual “Prevención no uso profesional da voz”, cos contidos do curso e un díptico cos aspectos máis importantes.

Tamén pode descargarse a App, perfecto complemento para este curso, e facer os exercicios guiandose con ela.


App Coida a túa voz

A aplicación Coida a túa voz consta dunha serie de exercicios fáciles de realizar dirixidos a traballar a musculatura do aparello fonador, mellorar a dicción e prepararo antes de iniciar o traballo.

O obxectivo desta aplicación é guiar a persoa no desenvolvemento dos exercicios en calquera lugar, particularmente cando se encontra nos momentos previos a iniciar unha sesión de fala.

Cada exercicio pode durar entre 3 e 5 minutos. A persoa usuaria pode escoller a cantidade de exercicios que quere facer cada vez, seleccionando aqueles que máis benefícienlle, ou ben pode realizar a opción de secuencia completa, en que se pasa por todos os exercicios, cunha duración total entre 30 e 60 minutos.


Tipos de exercicios que contén a aplicación: 

1.       Xerais.
2.       Respirar.
3.       Cuello e ombros.
4.       Mandíbula e músculos faciais.
5.       Musculatura lingual.
6.       Beizos e fazulas.
7.       Exercicios de resonancia e quentamento da voz.
8.       Emisión de voz.
9.       Iniciar secuencia completa.

Aquí podes ver un vídeo demostrativo do funcionamento de Coida a túa voz, aplicación dispoñible no google Play e Apple Store.