Cuida la teva veu

Temes: Prevenció
Publicat el: 13/03/2017

Els trastorns de la veu afecten totes les persones professionals que l'han d'utilitzar regularment per acomplir la seva feina: personal docent, equips d'atenció al client en centres d'atenció telefònica, persones relacionades amb l'oració o locució, etc. 

La prevalença d'aquests trastorns en la població general és aproximandament del 10%, mentre que en els col·lectius amb un ús professional de la veu puja fins al 45%.


S'estima que set de cada deu casos dels trastorns de la veu es deuen a:

 • Forçar la veu i mals hàbits quan es parla.
 • Utilització d'un volum per sobre del soroll ambiental.
 • Parlar per sobre de la capacitat mitjana de fonació.

Les patologies associades a la disfunció de la veu són:

 • Laringitis.
 • Nòduls a les cordes vocals.
 • Pòlips a les cordes vocals.
 • Úlceres de contacte.

La presentació de trastorns vocals està relacionada principalment amb factors individuals de les persones treballadores i factors ambientals o organitzatius de l'empresa.

Mutua Universal ha preparat una resposta integral per prevenir aquests trastorns, mitjançant el curs en línia Ús professional de la veu, accessible exclusivament per a associats, que es complementa amb l'app Cuida la teva veu.


Curs "Ús professional de la veu"

El curs és exclusiu per a associats i associades a Mutua Universal i té com a objectiu explicar els riscos en l'ús inadequat de la veu i les mesures preventives per evitar-los. S'accedeix a través del Campus Virtual de Prevenció de Mutua Universal.

Els continguts es presenten amb multitud d'exemples, vídeos i imatges que en faciliten la comprensió:

 • Conceptes bàsics.
 • Malalties amb els seus símptomes associats.
 • Mesures preventives per evitar-les.
 • Exercicis per cuidar i preparar la veu abans de l'inici de la jornada laboral; inclou una àmplia col·lecció de vídeos demostratius d'exercicis per cuidar i reforçar la veu, millorar la dicció i preparar-la abans de començar la feina. 

El curs està disponible en quatre versions lingüístiques: castellà, català, gallec i anglès.

Finalitzat el curs, l'alumnat pot baixar l'audiovisual “Prevenció en l'ús professional de la veu”, amb els continguts del curs i un díptic amb els aspectes més importants.

També pot baixar l'aplicació, el complement perfecte per a aquest curs, i fer els exercicis utilitzant-la com a guia.


App Cuida la teva veu

L'aplicació Cuida la teva veu consta d'una sèrie d'exercicis fàcils de fer dirigits a treballar la musculatura de l'aparell fonador, millorar la dicció i preparar-ho abans d'iniciar el treball.

L'objectiu d'aquesta aplicació és guiar la persona en el desenvolupament dels exercicis a qualsevol lloc, particularment quan es troba en els moments previs a iniciar una sessió de parla.

Cada exercici pot durar entre 3 i 5 minuts. La persona usuària pot escollir la quantitat d'exercicis que vol fer cada vegada, seleccionant els que més la beneficiïn, o bé pot fer l'opció de seqüència completa, en què es passa per tots els exercicis, amb una durada total entre 30 i 60 minuts.


Tipus d'exercicis que conté l'aplicació: 

1.       Generals.
2.       Respirar.
3.       Coll i espatlles.
4.       Mandíbula i músculs facials.
5.       Musculatura lingual.
6.       Llavis i galtes.
7.       Exercicis de ressonància i escalfament de la veu.
8.       Emissió de veu.
9.       Iniciar seqüència completa.

Aquí pots veure un vídeo demostratiu del funcionament de Cuida la teva veu, aplicació disponible a Google Play i Apple Store.