Benestar psicolóxico e estrés

Publicado o: 12/11/2018

Manter unha boa relación connosco mesmos e co que nos rodea é fundamental para sentirnos ben.

O benestar está moi relacionado coas formas en que as persoas afrontan os retos vitais. Cando nos sentimos ben, temos máis motivación para coidarnos, alimentarnos mellor ou manternos máis activas fisicamente; e a un tempo cando levamos un estilo de vida que incorpora unha alimentación sa ou un descanso axeitado, por exemplo, isto fai que experimentemos con máis probabilidade emocións positivas.

Xestionar o estrés é ter control sobre a propia vida, ser capaz de manexarnos de forma efectiva e garantir un funcionamento persoal óptimo.

É de vital importancia axudar as persoas a saber manexarse ante situacións de estrés.

Publicado o: 17/01/2019

E iso implica non só que tomen conciencia de que a adopción de certos hábitos e estilos de vida mellorarán a súa percepción de benestar. Senón que, a nivel organizativo, é importante actuar de xeito que a persoa perciba como menos ameazantes as posibles situacións de desequilibrio do seu medio laboral.

En Mutua Universal conxuntamente coas nosas empresas asociadas traballamos na mellora da saúde global, o benestar e a calidade de vida das nosas persoas traballadoras protexidas.