Benestar psicològic i estrès

Publicat el: 12/11/2018

Mantenir una bona relació amb nosaltres mateixos i amb el que ens envolta és fonamental per sentir-nos bé.

El benestar està molt relacionat amb les formes en què les persones afronten els reptes vitals. Quan ens sentim bé, tenim més motivació per cuidar-nos, alimentar-nos millor o mantenir l'activitat física; i a la vegada quan portem un estil de vida que incorpora una alimentació sana o un descans adequat, per exemple, això fa que experimentem amb més probabilitat emocions positives.

Gestionar l'estrès vol dir tenir control sobre la nostra vida, tenir la capacitat de dirigir-nos de manera efectiva i garantir un funcionament personal òptim.

És de vital importància ajudar a les persones a saber manejar-se davant situacions d'estrès.

Publicat el: 17/01/2019

I això implica no només que prenguin consciència que l'adopció de certs hàbits i estils de vida milloraran la seva percepció de benestar. Sinó que, a nivell organitzatiu, és important actuar de manera que la persona percebi com menys amenaçadors les possibles situacions de desequilibri del seu entorn laboral.

A Mutua Universal, juntament amb les nostres empreses associades, treballem en la millora de la salut general, el benestar i la qualitat de vida de les persones treballadores protegides.