Recursos preventivos presenciais na realización de traballos perigosos
Coñece como identificar tarefas perigosas que requiran unha supervisión mediante Recursos Preventivos e como designar ou contratar estes para desenvolver a súa función.

Temas: Prevención de riscos laborais | Etiquetas: Avaliación, Formación, Prevención, Proceso, Riscos, Saúde
Recursos preventivos presenciais na realización de traballos perigosos

Os Recursos Preventivos vixiarán o cumprimento das actividades preventivas que así requírano. Para iso, deben ter a experiencia, formación e capacitación necesaria.

A empresa extraerá da Avaliación de Riscos aquelas actividades ou situacións con risco, o que lle permitirá planificar as medidas preventivas, facilitar os medios necesarios e trasladaro ao Recurso Preventivo. Durante a súa supervisión, se o Recurso Preventivo detecta anomalías, informará de forma inmediata e, se o empresario lle deu poderes, poderá deter o traballo.