Recursos preventius presencials en la realització de treballs perillosos
Coneix com identificar tasques perilloses que requereixin una supervisió mitjançant Recursos Preventius i com designar o contractar aquests per desenvolupar la seva funció.

Temes: Prevenció de riscos laborals | Etiquetes: Avaluació, Formació, Prevenció, Procés, Riscos, Salut
Recursos preventius presencials en la realització de treballs perillosos

Els Recursos Preventius vigilaran el compliment de les activitats preventives que així el requereixin. Per fer-ho, han de tenir l'experiència, formació i capacitació necessàries.

L'empresa extraurà de l'Avaluació de Riscos aquelles activitats o situacions amb risc, cosa que li permetrà planificar les mesures preventives, facilitar els mitjans necessaris i traslladar-ho al Recurs Preventiu. Durant la seva supervisió, si el Recurs Preventiu detecta anomalies, informarà de manera immediata i, si l'empresari li ha donat poders, podrà detenir el treball.