Coordinación de Actividades Empresariais
A coordinación de actividades empresariais é necesaria para previr os riscos creados polas interaccións entre traballos realizados nun mesmo lugar por distintas empresas ou persoas traballadoras autónomas.

Temas: Prevención de riscos laborais | Etiquetas: Contratista, Coordinación, Empresario, Riscos, Subcontratista
Coordinación de actividades empresariais

A coordinación de actividades empresariais é o conxunto de actividades desenvolvidas polas empresas e as persoas traballadoras autónomas concorrentes nun centro de traballo para evitar ou controlar os riscos laborais mentres dura a súa actividade.

Comeza polo intercambio de información entre elas.