Coordinació d'Activitats Empresarials
La coordinació d'activitats empresarials és necessària per prevenir els riscos creats per les interaccions entre treballs realitzats en un mateix lloc per diferents empreses o persones treballadores autònomes.

Temes: Prevenció de riscos laborals| Etiquetes: Contractista, Coordinació, Empresari, Riscos, Subcontractista
Coordinació d'activitats empresarials

La coordinació d'activitats empresarials és el conjunt d'activitats desenvolupades per les empreses i les persones treballadores autònomes concurrents en un centre de treball per evitar o controlar els riscos laborals mentre dur la seva activitat.

Comença per l'intercanvi d'informació entre elles.