Programa de reinserción laboral

Publicado o: 12/11/2015

Mutua Universal pon a disposición dos traballadores accidentados e das súas familias seu servizo de traballo social, coa finalidade de atender as diferentes necesidades que poden presentarse tras o accidente laboral ou a enfermidade profesional, entre as que se encontran:

 • Integración laboral e social.
 • Seguridade e protección, atención ás necesidades económicas básicas do núcleo familiar (vivenda, alimentación, estudos dos fillos…)
 • Autonomía persoal e calidade de vida.

En moitos casos, o acceso a un posto de traballo é a mellor forma de cubrir estas necesidades, por ese motivo Mutua Universal conta cun Programa de Reinserción Laboral en que se ofrece asesoramento, orientación e acompañamento na busca de emprego.

Programa de reinserción laboral

Obxectivo do programa

Promover, na medida en que o permita a situación, a reorientación, a reinserción e a integración sociolaboral.


Destinatarios

 • Traballadores que tras sufrir un accidente laboral ou enfermidade profesional quedaron afectos dun grao de incapacidade que fai imposible que volvan desempeñar a súa actividade laboral habitual.
 • Traballadores que, tras sufrir un accidente laboral ou enfermidade profesional, perderon o seu emprego durante o proceso de recuperación e encóntranse en situación de risco de exclusión social (persoas maiores de 45 anos, familias monoparentais…).
 • Familiares directos de traballadores en situación de incapacidade ou de falecidos tras sufrir un accidente laboral.

Desenvolvemento do programa

O programa iníciase cunha entrevista individualizada coa traballadora social cuxo obxectivo é coñecer o perfil do usuario e as súas principais necesidades.

Logo de realizar esta primeira valoración, incorporarase a unha destas opcións do programa:

Desenvolvemento programa reinserción laboral

Independentemente da opción do programa pola que se opte, a traballadora social realizará acompañamento e seguimento do caso

Talleres para a mellora da empregabilidade:

Estes talleres serán impartidos polo equipo de traballo social e teñen como obxectivos:

 • Facilitar o cambio de actitude cara ao emprego dentro do proxecto persoal de cada participante para axudar a detectar e potenciar os recursos persoais para a reinserción laboral. 
 • Proporcionar instrumentos para unha busca de emprego eficaz e sistemática fomentando o desenvolvemento das habilidades comunicativas dos participantes para mellorar as relacións interpersoais e xa que logo a súa busca activa de emprego.

 

Colaboración con Entidades especializadas:

Colaboración con entidades sen ánimo de lucro especializado na reinserción laboral de persoas discapacitadas ou en risco de exclusión social.

 

Bolsas de estudos orientados á inserción laboral

Tramitación de solicitudes de axuda social en concepto de bolsa de estudos para aqueles casos que poidan beneficiarse dunha formación específica orientada á reinserción laboral.

 

Comunidade Universal

Todos os participantes no programa poderán acceder a News Letter que se remite de forma periódica a través de correo electrónico:

 • Noticias de interese
 • Formación e Emprego
 • Ofertas emprego

Todos os currículos dos participantes incorpóranse á nosa base de datos. Desde o Servizo de Traballo Social realízanse buscas periódicas nos principais portais de emprego co obxectivo de informar os candidatos sobre as ofertas que mellor se poidan adaptar ao seu perfil.


Se queres máis información ponte en contacto con ayudasocial@mutuauniversal.net.

Inscribeche no programa de reinserción laboral