Programa de reinserció laboral

Publicat el: 12/11/2015

Mutua Universal posa a disposició dels seus treballadors i treballadores accidentades i les seves famílies un servei de treball social amb la finalitat d'atendre les diferents necessitats que poden presentar-se després de l'accident laboral o la malaltia professional.

Algunes de les necessitats principals que presenta la persona accidentada i el seu nucli familiar més proper són:

 • Integració laboral i social.
 • Seguretat i protecció. Atenció a les necessitats econòmiques bàsiques del nucli familiar (habitatge, alimentació, estudis de descendents, etc.).
 • Autonomia personal i qualitat de vida.

En molts casos, l'accés a un lloc de treball és la millor forma de cobrir aquestes necessitats. Per aquest motiu Mutua Universal compta amb un programa de reinserció soci laboral que ofereix a les persones accidentedas: assessorament, orientació i acompanyament en la cerca de treball.

Objectiu del programa

Promoure, en la mesura en què la situació ho permeti, la reorientació, reinserció i integració sociolaboral. Innovació constant per adaptar-nos a les necessitats emergents de les persones treballadores accidentades i les seves famílies.


Destinataris

 • Treballadores i treballadors que després de patir un accident laboral o malaltia professional han quedat o quedaran afectades d'un grau d'incapacitat que els impossibilitarà tornar a desenvolupar la seva activitat laboral habitual.
 • Persones treballadores que, després de patir un accident laboral o malaltia professional, han perdut el seu treball durant el procés de recuperació i es troben en situació de risc d'exclusió social (gent gran de 45 anys, famílies monoparentals, etc.).
 • Familiars directes de treballadors i treballadores en situació d'incapacitat o morts després de patir un accident laboral. 

Desenvolupament del programa

El programa s'inicia amb una entrevista individualitzada amb l'equip de treball social que té com a objectiu conèixer el perfil de la persona afectada i les seves necessitats principals.

Desenvolupament programa reinserció laboral

Independentment de l'opció del programa per la qual s'opti, l'equip de treball social farà l'acompanyament i el seguiment del cas.

Entrevista inicial treball social

Entrevista inicial per part de l'equip de treball social per valorar la situació sociofamiliar de la persona accidentada.

A partir d'aquí, podrem:

 • Orientar cap al recurs més adequat per a la seva situació.
 • Facilitar informació sobre recursos i prestacions.
 • Donar suport en la realització de tràmits: sol·licitud de valoració de discapacitat, desocupació, subsidis, etc.

 

Tallers per a la millora de l'ocupabilitat

Tallers impartits per l'equip de treball social de Mutua Universal per promoure i millorar d'una manera dinàmica i participativa l'ocupabilitat de les persones treballadores protegides que participen en el programa. 

Objectius:

 • Facilitar el canvi d'actitud cap al treball dins el projecte personal de cada participant, a fi d'ajudar a detectar i potenciar els recursos personals que facilitin la reinserció laboral. 
 • Proporcionar instruments per a una cerca de feina eficaç i sistemàtica, fomentant el desenvolupament de les habilitats comunicatives de les persones participants per millorar les seves relacions interpersonals i, així, la cerca activa de feina. 
 • Es poden fer de manera individualitzada o grupal i de manera presencial o telemàtica.

 

Col·laboració amb entitats especialitzades

Col·laboració amb entitats especialitzades en la reinserció laboral de persones discapacitades o en risc d'exclusió social amb l'objectiu que facin, al costat de l'elles, un itinerari formatiu per a la seva reincorporació al mercat laboral.

Es fa seguiment conjunt de les fites aconseguides.

 

Beques d'estudis orientades a la reinserció laboral

Recollides en la Resolució de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social per la qual s'estableix el règim d'aplicació de les prestacions complementàries de l'Article 96.1 B) del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social. 

La finalitat d'aquestes ajudes és sufragar a la persona treballadora les despeses ocasionades per la realització de cursos de formació professional orientats a millorar la seva formació o a facilitar la seva reinserció sociolaboral.

 

Comunitat Universal

 • Tallers i jornades. 
 • Notícies d'interès.
 • Formació i treball.
 • Ofertes de treball.

Si vols més informació posa't en contacte amb ayudasocial@mutuauniversal.net.

Fullet informatiu

Inscriu-te en el programa de reinserció laboral