Comisión de Prestacións Especiais

Publicado o: 23/05/2017

A Comisión de Prestacións Especiais xestiona as prestacións complementarias, estudando e atendendo situacións de especial necesidade mediante accións concretas, orientadas a mellorar a protección dos traballadores e / ou os seus familiares.

As traballadoras sociais xestionan as solicitudes de axudas a esta comisión para a concesión de beneficios de asistencia social a aqueles traballadores que se encontren nun estado ou situación concreta de necesidade tras sufrir un accidente de traballo ou enfermidade profesional.