Comisión de prestacións especiais

Publicado o: 23/05/2017

A Comisión de Prestacións Especiais xestiona a reserva de asistencia social, estudando e atendendo situacións de especial necesidade mediante accións concretas, orientadas a mellorar a protección dos traballadores e / ou os seus familiares.

As traballadoras sociais xestionan as solicitudes de axuda a esta comisión, para a concesión de beneficios de asistencia social a aqueles traballadores ou familiares directos que se encontren nun estado ou situación concreta de necesidade, tras sufrir un accidente de traballo ou enfermidade profesional.

Beneficiarios das axudas

  • Traballadores que acrediten un estado de necesidade tras sufrir un accidente de traballo ou enfermidade profesional con baixa médica.
  • Familiares directos que acrediten un estado de necesidade tras o falecemento do traballador protexido ou en situacións de incapacidade temporal ou permanente do traballador.