"

Prestazio berezien batzordea

-an argitaratutakoa: 2017/05/23

Gizarte Segurantzarekin Mutua kolaboratzaileak eman ahal dituzten edukia eta sarbiderako baldintzak gizarte-laguntzetara 2019ko urriaren 28ko Ebazpenak araututa datoz Gizarte Segurantzaren Antolaketako Zuzendaritza Nagusiaren,, horren bidez 96.1. artikuluaren prestazio osagarrien aplikazioaren erregimena ezartzen da b), Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bateginaren, Legegintzako Errege-dekretuak onetsita 8/urriaren 30a 2015


Prestazio berezien Batzordea (CPE) prestazio berezien ematerako organo eskuduna da edo gizarte-laguntzak.

Langileen ordezkariek osatuta, sindikatuek hautatuta eta enpresaburu elkartu eta autonomoen ordezkariek, Universal Mutuaren Gizarte-laguntzaren Erreserba kudeatzen du. 

Bere funtzioa da ikasi eta artatu lan-istripu baten ostean produzitu ahal dioten gainetorrita behar bereziaren egoerak edo gaixotasun profesionala, pertsona langileen babesa hobetzera orientatutako ekintza zehatzen bidez edota bere eskubidezkoak.

Prestazio berezien Batzordearen aurrean aurkeztutako eskaera guztiak aldez aurretik zenbatetsiak dira lanerako ekipamendu sozial sanitarioak.

 


-an argitaratutakoa: 2017/05/23

Gizarte-laguntzaren prestazio osagarriak

Gizarte-laguntzaren prestazio osagarriak

  

 

Nola eskatu prestazio osagarri batek gizarte-laguntzaren?