Comissió de prestacions especials

Publicat el: 23/05/2017

La Comissió de Prestacions Especials gestiona les prestacions complementàries, i estudia i atén situacions d'especial necessitat mitjançant accions concretes, orientades a millorar la protecció dels treballadors i/o els seus familiars.

Les treballadores socials gestionen les sol·licituds d'ajudes a aquesta comissió, per a la concessió de beneficis d'assistència social a aquells treballadors que es trobin en un estat o una situació concreta de necessitat després d'haver patit un accident de treball o una malaltia professional.