Comissió de prestacions especials

Publicat el: 23/05/2017

La Comissió de Prestacions Especials gestiona la reserva d'assistència social estudiant i atenent situacions d'especial necessitat mitjançant accions concretes, orientades a millorar la protecció dels treballadors o els seus familiars.

Les treballadores socials gestionen les sol·licituds d'ajuda a aquesta comissió, per a la concessió de beneficis d'assistència social als treballadors o familiars directes que es trobin en un estat o situació concreta de necessitat, després d'haver patit un accident de treball o malaltia professional.

Beneficiaris de les ajudes

  • Treballadors que acreditin un estat de necessitat després de patir un accident de treball o una malaltia professional amb baixa mèdica.
  • Familiars directes que acreditin un estat de necessitat després de la defunció del treballador protegit o en situacions d'incapacitat temporal o permanent del treballador.