Revisión das resolucións provisionais das prestacións extraordinarias por cesamento de actividade por Covid-19

Publicado o: 29/09/2023

Iniciouse o proceso de revisión das prestacións , analizando a documentación achegada e contrastada coa información facilitada pola Dirección Xeral de Ordenación da Seguridade Social, baseada nos datos da Tesourería Xeral da Seguridade Social (TXSS) e do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Mutua Universal está procedendo a notificar a todas as persoas autónomas ás que se lles recoñeceu provisionalmente a prestación, se se recoñece a concesión definitiva da prestación ou se existe algunha incidencia a solucionar, iniciando o trámite de audiencia.

Publicado o: 29/09/2023