Prestación extraordinaria para autónomos afectados pola crise ocasionada polo COVID-19

Publicado o: 06/04/2020

 

Publicado o: 19/05/2020

Novo formulario de solicitude para autónomos protexidos polo INSS

De acordo coas disposicións adicionais Décima e Undécima do Real decreto-lei 15/2020, do 21 de abril, de medidas urxentes complementarias para apoiar a economía e o emprego, os Traballadores por Conta Propia ou Autónoma que non optaron por algunha Mutua Colaboradora para a xestión de determinadas prestacións de Seguridade Social, no prazo establecido (ata xuño 2019), deberán optar, para causar dereito a esta prestación, a adherirse a unha Mutua. 

Para iso, pomos á súa disposición un formulario en liña que lle permitirá realizar nun só trámite a adhesión a Mutua Universal e a solicitude da prestación extraordinaria por cesamento de actividade para traballadores autónomos afectados pola crise ocasionada polo COVID-19.

O prazo para realizar este trámite finalizará aos tres meses da fin do estado de alarma.

 

 

Formulario de solicitude para autónomos adheridos a Mutua Universal

Publicado o: 06/04/2020