COVID-19aren ondoriozko krisiak kaltetutako langile autonomoentzako prestazioak

-an argitaratutakoa: 2020/04/06

 

Indarreko prestazioak

-an argitaratutakoa: 2020/10/15
-an argitaratutakoa: 2021/10/01

Irailaren 28ko 18/2021 Errege Lege-dekretua, enplegua babesteko, berreskurapen ekonomikorako eta lan-merkatua hobetzeko premiazko neurriei buruzkoa.

-an argitaratutakoa: 2021/10/01

2021eko urriaren 1etik aurrera, Erregimenean barne langile autonomoak Bere Konturako Edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzaren Berezia, edo Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian, egongo erregimen hauetan altaren eta etorriko jasotzen irailaren 30ean prestazioetako bat aurreikusitako jardunari uzteak 7. artikuluetan eta 8 del maiatzaren 27ko 11/2021 Errege Lege-dekretua, bere Gizarte Segurantzako kotizazio eta lanbide heziketaren salbuespen batera eskubidea izango dute hurrengo kopuruekin:

 1. 90 por 100 hilabeteari dagozkion kotizazioen urriaren.
 2. 75 por 100 hilabeteari dagozkion kotizazioen azaroaren.
 3. 50 por 100 hilabeteari dagozkion kotizazioen abenduaren.
 4. 25 por 100 hilabeteari dagozkion kotizazioen 2022ko urtarrileko.

Izan kotizazioan onura hauek aplikagarriak langile autonomoak Gizarte Segurantzaren dagokion erregimen berezian alta mantendu behar izango dute urtarrilaren 31ra arte 2022ko.

Kotizazio-oinarria, salbuespenaren erabakiari dagokionez, kotizazio-oinarria, horren bidez izango da jardunari uzteak prestaziora sarbide izan baino lehen langile autonomoa kotizatzen zetorren.

Prestazioaren pertzepzioa jardunari uzteak en edozein bere modalitateak salbuespenarekin bateraezina izango da agindu honetan ezarritako kotizazioan.

Izan prestazioetara eskubidearen galeraren ondorioz okerrak agindu honetan aztertutako salbuespenen lorpena 7. artikuluetan aztertutako jardunari uztearen eta 8 maiatzaren 27ko 11/2021 Errege Lege-dekretuko, erakundearen aldetik ofiziozko berrikusketa eragingo du edo erakunde eskuduna.

Agindu honetan prestatutakoa aplikazioaren langile autonomoei izango da prestazioak eta haiei ahi ditzaten Errege Lege Dekretu honen 9. artikulua, aipatzen da eta haiei salbuespenen bukaeratik aurrera esandako artikuluaren 4. atala aipatzen da eta urtarrilaren 31ra arte 2022ko.

-an argitaratutakoa: 2021/10/01
-an argitaratutakoa: 2021/10/01
 • 2021eko urriaren 1etik aurrera, langile autonomoak ikusi bere jarduera guztiak ebazpen adoptatu baten ondorioz etetera derrigortutakoak agintari eskudunak eustearen neurri bezala birusaren zabaltzean COVID-19, edo mantendu arrazoi beraiek data egokia baino lehen bere hasitako jardueraren etendura, eskubidea prestazio ekonomiko batera izango dute ezohiko izaeraren jardunari uzteak, agindu honetan, ezartzen diren hitzetan hurrengo baldintzak bil direnean:

Kide eginda egon eta altan etan Bere Konturako Edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezia edo, bere kasuan, Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian, behintzat hogeita hamar egun natural lehenago ebazpenaren dataren erabakiena jardueraren etendura eta, dena den, beraren hasieraren data baino lehen hau 2021eko urriaren 1a baino lehen. dekretatu zedinean

Jakinaren gainean aurkitzea kuoten ordainketan Gizarte Segurantzari. Dena den, si jardueraren etenduraren datan baldintza hau, organo kudeatzailea ez zedin beteko ordainketara langile autonomoa gonbidatuko du para hogeita hamar egun naturaletako epe luzaezinean sartu kuota bidezkoak. Agerikoaren erregularizazioak eskubidearen erosketarako efektuen udalbatzak produzituko ditu babesera. 

 1. Prestazioaren kopurua%70eko izango da dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren garatutako jarduerak. Dena den, antzeko familiako lotura edo unitateagatik lotutako pertsonak bizileku bera batean elkarrekin bizi lehen ahaidetasun-mailaraino bizikidetzaren odolkidetasun edo afinitateagatik, eta bi edo kideak gehiago izan eskubidea ezohiko prestazio honi jardunari uzteak, kopurua prestazio bakoitzaren%40tik izango da. 
 1. El eskubidea prestaziora hurrengo egunetik itxieraren neurriaren adopziora jaioko da jarduera adoptatuaren agintari eskudunak, edo 2021eko urriaren 1etik data hau baino lehen hasitako jardueraren etendura mantendu denean. 
 1. Jarraitu etendako jarduera denboran zehar alta mantenduko da dagokion erregimen berezian kargugabetutako langile autonomoa geratzen de kotizatzeko beharra. Kuoten diru-sarreraren exonerazioa. Honen hilabetearen lehen egunetik hedatuko da jardueraren itxieraren neurria adoptatu da, edo 2021eko urriaren 1etik data hau baino lehen hasitako jardueraren etendura mantendu denean, hurrengo hilabetearen azken eguneraino a neurri hau jaso da, edo 2022ko otsailaren 28ra arte azken data hau izango balitz aurrekoa.

  Aldia. Orduan langile autonomoa librea egon dadin de kotizatzeko beharra ulertuko du bezala kotizatutakoa eta berari dagozkion kotizazioak erakundeek hartuak izango dira eta bere aurrekontuen kontura estali dagokion prestazioa. 
 1. Jasotzen dut prestazioaren ordainketa baten pertzepzioarekin bateraezina izango da lan baten garapenak besteren kontura, izan ezik besteren kontura lanaren diru-sarrerak izan behekoak 1,25 aldizi LAGSen zenbatekoa bere konturakoa beste jarduera baten jarduerarekin, sozietatetik datozen etekinen pertzepzioarekin eta bere jarduerak ikusi du itxierak erasanda eta halaber Gizarte Segurantzaren prestazio baten pertzepzioarekin izan ezik hura onuraduna etorriko jasotzen bateragarria izateagatik garatzen zuen jardueraren jarduerarekin.

  Eta horregatik langile autonomoei aipatzen zaie Erregimenean barne Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Berezia, jardunari uzteak prestazioa izango da, gainera, laguntzekin bateraezina flotaren geldierak. 
 1. Bere enkoadraketa dagokion erregimen berezian langile autonomoek bezala erabaki dituzten lan lagunaren kooperatiben bazkide langileak eskubidea ezohiko prestazio honi era berean izango dute, artikulu honetan ezarritako baldintzak biltzen dutenean. 
 1. Prestazio honen kudeaketa Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileei egokituko zaie edo Itsasoko Gizarte Institutura. 
 1. Prestazio berri honen pertzepzioak bat izango du bost hilabetetako iraupen maximoa, eskubidea amaitzen berari neurrien jaikialdia gogoratzen den hilabetearen azken eguna edo 2022ko otsailaren 28an, azken data hau izango balitz aurrekoa.

  Prestazioaren pertzepzioaren denborak prestazioaren aldiak ez gutxituko du jardunari uzteak eta haiei onuradunak eskubidea etorkizunean. izan ahal du 
 1. Artikulu honetan araututako prestazioaren onespena lehenen barruan hitzarmenaren indarrean sartzera hurrengo hogeita bat egun natural eskatu behar izango du edo jardueraren itxieraren ebazpena, edo urriaren 21a baino lehen jardueraren etendura gogoratu 2021eko urriaren 1a baino lehen eta ez zedin egongo jasotzen artikuluan aztertutako ezohiko prestazioa 6 maiatzaren 27ko 11/2021 Errege Lege-dekretuko.

 2. Prestazioaren eskaeran interesduna mutua komunikatu behar izango dio edo familia-unitatea integratzen duten prestazioaren erakunde kudeatzailera kideak eta haietako bat bada edo jardunari uztearen prestazioaren jasotzailea izan ahal da edo bestearen bat badute diru-sarrera mota, idatziz jasota geratu behar, halaber, familia-unitatearen kide guztien adostasuna sarbiderako informazio zergadunera. 

Eskaera izapidera onartu ahal izateko, jasotzen duten interesdunak diru-sarreren zinpeko aitorpen bat eman behar izango du, bere kasuan, besteren kontura lanaren ondorioz eta halaber Gizarte Segurantzaren Administraziora baimen bat eta mutua kolaboratzaileei ezaugarriaren kudeaketaren arduradunak biltzeko dagokion zerga-administrazioaren sarbiderako baldintzen berrikusketarako beharrezko datu zergadunak prestaziora. Prestazioaren jasotzaileari doen betebeharraren kalterik gabe hau enpresa-ziurtagiri bat eta Errenta-Aitorpena aurkezteko prestazioaren erakunde kudeatzailera.

Inprimakia online

-an argitaratutakoa: 2021/10/01
-an argitaratutakoa: 2021/10/01

1. 2021eko urriaren 1etik aurrera, langile autonomoak 2021eko irailaren 30ean etorriko jasotzen jardunari uzte bateragarriak prestazioa bere konturako lanarekin 11/2021 Errege Lege-dekretuko 7. artikuluan araututakoa, maiatzaren 27ko, eta ez ahitu zezaten artikuluan aurreikusitako prestazioaren aldiak Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 338.1, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege-dekretuak onetsita, jarraitu ahal izango dute jasotzen otsailaren 28ra arte 2022ko, cuando zehar hirugarrenean eta 2021eko laugarren hiruhilekoak, agindu honetan. adierazten diren bete baldintzak

Halaber, aurreikusitako jardunari uzteak prestazioa eskatu ahal izango dute Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 327. artikuluan, los hauetan. Hauen bildu ataletan ezarritako baldintzak a), b), d) eta eta) Lege Orokorraren testu bateginaren 330.1. artikuluaren Gizarte Segurantzaren eta artikulu honetan. aztertzen diren bete baldintzak Prestazio honen pertzepziora eskubideak 2022ko otsailaren 28an. amaituko du

2. Sarbideak prestaziora hirugarrenean egiaztatzea exijituko du eta 2021eko laugarren hiruhilekoa 100eko 50 baino gehiagoko bere konturako jardueraren fiskalki diru-sarrera konputagarrien murriztapen bat de lo habidos hirugarrenean eta 2019ko laugarren hiruhilekoa eta halaber ez egon lortutakoa zehar hirugarrenean eta 2021eko laugarren hiruhilekoa etekin garbi konputagarri batzuk fiskalki 8.070 eurotara nagusiak. Diru-sarreren murriztapenaren kalkulurako hirugarrenean altan aldia eta 2019ko laugarren hiruhilekoa kontuan izango da eta hirugarrenarekin alderatuko da eta 2021eko laugarren hiruhilekoa. Langile autonomoen kasuan bat eduki dezaten edo langileak gehiago bere kontura, egiaztatu behar izango du, prestazioa eskatzeko unerako, laneko betebehar guztien eta Gizarte Segurantzaren betetzea hartutakoak eduki ditzaten. Halako objektura, langile autonomoek ardurapeko adierazpen bat igorriko dute, behar izandakoak izan ahal izanez mutua kolaboratzaileek Gizarte Segurantzarekin edo erakunde kudeatzaileak eman dokumentu zehatzak muturreko hau egiazta dezaten.

3. 2021eko irailaren 30ean etorriko jasotzen 11/2021 Errege Lege-dekretuko 7. artikuluan aztertutako prestazioa, maiatzaren 27ko, bakarrik eskubidea prestazio honetara eragin ahal izango du bestela kontsumitu zezan data hartan artikuluan aurreikusitako aldi guztiak Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 338.1.

4. Onespena prestaziora mutua kolaboratzaileek burutuko da edo behin-behinekorekin Itsasoko Gizarte Institutua 2021eko urriaren 1eko efektuekin, lehenen barruan eskatzen bada urriaren hogeita bat egun natural, edo efektuarekin eskaerara hurrengo hilabetearen lehen egunetik beste kasu batean, maiatzaren 1etik aurrera erregularizatutakoa izan behar 2022ko. Eskaera izapidera onartu ahal izateko Gizarte Segurantzaren Administraziora baimena emango du eta mutua kolaboratzaileei ezaugarriaren kudeaketaren arduradunak biltzeko dagokion zerga-administrazioaren sarbiderako baldintzen berrikusketarako beharrezko datu zergadunak prestaziora.

5. Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileak edo Itsasoko Gizarte Institutuak 2021. ariketaren datu zergadunak dagokion zerga-administrazioaren bilduko dute, 2022ko maiatzaren 1etik aurrera.

6. Datuak egiaztatuta entitate laguntzaileak edo prestazioaren onespenerako kudeatzaile trebea, langile autonomo haiek jasotako prestazioak erreklamazioa egin burutuko da ez bete agindu honetan ezarritako baldintzak. Erreklamazioak egiteko erakunde eskudunak erreklamatutako kopuruen sarreraren data finkatuko du eta sarrerak interes edo errekargurik gabe egin beharko dira. Pasatuta ebazpenean ezarritako epea xede horretarako diktatu da, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak belarritako zorra erreklamazioa egitea burutuko du, gainordainekin eta etorri administrazio-prozeduraren arabera interesak Bilketarako Araudi Orokorrean ezarritako bilketaren Gizarte Segurantzaren, ekainaren 11ko 1415/2004 Errege-Dekretuak onetsita.

7. Langile autonomoa, denboran zehar egon dadina jasotzen prestazioak, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrean kotizazio guztiak sartu behar izango du dagokion kotizazio-oinarrira indarreko motak ezartzen. Mutua kolaboratzailea edo, bere kasuan, Itsasoko Gizarte Institutua, langileari abonatuko dio elkartzen dut, prestazioarekin gelditzeak jardueran, gertakizun arruntei dagokien kotizazioen zenbatekoa berari egokitu sartu jarduera bat garatu gabe langile autonomoa aurkitzeko, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 329. artikuluan prestatutakoa ezarriaz.

8. Jardueran behin betiko gelditzearen egoeretan 2022ko otsailaren 28a baino lehen, artikulu honetan ezarritako baldintzen mugak iraupeneko unerako era proportzionalaren hartuko dira jardueraren. Hau lortzeko, Gizarte Segurantzaren erregimenean baja gertatzen den kalkulua hilabetea bere osotasunean kontuan hartzen egingo da. Honen egongo kokatutakoa.

9. Artikulu honetan araututako prestazioaren ordainketa eskatu duen langile autonomoa ahal izango du:

a) Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de enero de 2022, surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
b) prestazioa norberaren ekimenez Itzuli jardunari uzteak, espero izateko beharrik gabe mutua kolaboratzailearen erreklamaziora Gizarte Segurantzarekin edo erakunde kudeatzailearen, cuando gogoan hartu etekin garbi konputagarriak fiskalki zehar hirugarrenean eta 2021. urtearen laugarren hiruhilekoek eskubidearen dagokion galerarekin 2. atalean ezarritako atariak gaindituko dituzte prestaziora.

10. Dena den aurreko ataletan ezarritakoa, jardunari uztearen prestazioak lanarekin bateragarria izan ahal izango du besteren kontura, kasu horretan baldintza aplikagarriak izanez hurrengoak:

a) diru-sarrera garbi konputagarriak fiskalki bere konturako lanetik datozen eta besteren kontura lanetik datozen diru-sarrerek ezin izango du gainditu 2,2 aldiz lanbide arteko soldata minimoa. Zenbaketa honen erabakian, diru-sarrerak besteren kontura lanetik datozen ez lanbide arteko soldata minimoaren zenbatekoa 1,25 aldiz gaindituko dituzte.
b) prestazioaren kopurua jardueraren arabera dagokion kotizazio-oinarri minimoaren%50 izango da.
c) eskaerarekin Batera besteren kontura lanaren ondorioz jasotzen duten diru-sarreren zinpeko aitorpen bat emango da, enpresa-ziurtagiri bat eta Errenta-Aitorpena aurkezteko doen betebeharraren kalterik gabe prestazioaren erakunde kudeatzailera.
d) aplikaziotik Izango da aurreko ataletan prestatutakoa cuando ez kontraesan atal honetan prestatutakoa.

Gozamenaren bere aldi guztian zehar prestazioaren kopurua,, azken 12 hilabeteen kotizazio-oinarrien batezbesteko oinarri arautzailearen%70 izango da aurrekoak hasieran sortzen dut prestazioaren 8/2015 Legegintzako Errege-dekretuko 339. artikuluan hitzartutaren arabera,. Honen bidez, urriaren 30eko Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onesten da, jarduera-aniztasunaren egoerak izan ezik (lana besteren kontura) 10. atalaren arabera kalkulatuko direna.

Inprimakia Online

-an argitaratutakoa: 2021/06/09

Kalkulatu era orientagarriaren lege EDaren 10. Artikuluan araututako prestaziora sarbide izan ahal baduzu 18/2021: Jardunari uzte bateragarriak prestazioa bere konturako lanarekin.

Kalkulagailu hau orientagarria da eta ez ezezko edo onarpenaren erabakirako loteslea eskatutako prestazioaren

Kalkulagailua

-an argitaratutakoa: 2021/10/01
-an argitaratutakoa: 2021/10/01

1. Jarduera jarduten duten langile autonomoak eta 2021eko irailaren 30ean etorriko jasotzen 7. artikuluetan aurreikusitako jardunari uztearen prestazioetako bat eta 8 maiatzaren 27ko 11/2021 Errege Lege-dekretuko eta eskubidea prestazio arruntera ezin dute eragin aurreko artikuluan aurreikusitako jardunari uztearen sarbide izan ahal izango dute, aurrera 2021eko urriaren 1a, prestazio ekonomikora jardunari uztearen artikulu honetan aurreikusita ezohiko izaeraren, hurrengo baldintzak biltzen dituztenean:

a) alta emanda Egon eta kotizazioen ordainketan jakinaren gainean Langile Autonomoen erregimen Berezian edo Langileen Erregimen berezian Marren langile autonomo bezala desde 2020ko apirilaren 1a baino lehen. Dena den, si eskaeraren aurkezpenaren datan baldintza ez zedin beteko egoteko kotizazioen ordainketan jakinaren gainean, organo kudeatzaileak ordainketara langile autonomoa gonbidatuko du para hogeita hamar egun naturaletako epe luzaezinean sartu kuota bidezkoak. Agerikoaren erregularizazioak eskubidearen erosketarako efektuen udalbatzak produzituko ditu babesera.
b) Ez hirugarrenean bere konturako jardueratik datozen fiskalki etekin garbi konputagarriak izan eta 2021eko laugarren hiruhilekoa lanbide arteko soldata minimoaren 100eko 75i nagusiak esandako aldian.
c) 2021eko laugarren hiruhilekoan Egiaztatu diru-sarrera konputagarrietako guztira beheko bere konturako jardueraren fiskalki batean 75 por 100 a lo habidos 2019ko laugarren hiruhilekoan. Diru-sarreren murriztapenaren kalkulurako laugarren hiruhilekoan altan aldia kontuan izango da 2019ko eta diru-sarreren zati proportzionalarekin alderatuko da habidos proportzio berean 2021eko laugarren hiruhilekoan.

2. Prestazioaren kopurua dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren 100eko 50en izango da garatutako jarduerak. Num ESTATUAREN aldizkari OFIZIALA. 233 Asteazkena, 2021eko irailaren 29a Sec. I. Orr. 119366 cve: BOE-A-2021-15768 Verificable en https://www.boe.es Dena den, antzeko familiako lotura edo unitateagatik lotutako pertsonak bizileku bera batean elkarrekin bizi lehen ahaidetasun-mailaraino bizikidetzaren odolkidetasun edo afinitateagatik,, eta bi edo kideak gehiago izan eskubidea honi edo jardunari uztearen beste prestazio bat, kopurua prestazio honen 100eko 40ren izango da.

3. Langile autonomoen kasuan bat eduki dezaten edo langileak gehiago bere kontura, egiaztatu behar izango du, prestazioa eskatzeko unerako, laneko betebehar guztien eta Gizarte Segurantzaren betetzea hartutakoak eduki ditzaten. Halako objektura, ardurapeko adierazpen bat igorriko dute, behar izandakoak izan ahal izanez mutua kolaboratzaileek Gizarte Segurantzarekin edo erakunde kudeatzaileak eman dokumentu zehatzak muturreko hau egiazta dezaten.

4. Jardunari uzteak ezohiko prestazio honek hasi ahal izango du sortzera 2021eko urriaren 1eko efektuekin eta bost hilabetetako iraupen maximo bat, izango du eskaera lehenen barruan orainaldia urriaren hogeita bat egun natural. Aurkako kasuan, efektuak hurrengo hilabetearen lehen egunean ezarritakoak geratzen dira eskaeraren aurkezpenari. Prestazio honen iraupenak 2022ko otsailaren 28an. ezin izango du pasatu

5. Jasotzen dut prestazioaren ordainketa baten pertzepzioarekin bateraezina izango da lan baten garapenak besteren kontura, bere konturakoa beste jarduera baten jarduerarekin, sozietate batetik datozen etekinen pertzepzioarekin eta Gizarte Segurantzaren prestazio baten pertzepzioarekin, izan ezik hura onuraduna etorriko jasotzen bateragarria izateagatik garatzen zuen jardueraren jarduerarekin. Eta horregatik langile autonomoei aipatzen zaie Erregimenean barne Itsasoko langileen Berezia, prestazioa jardunari uzteak gainera bateraezina izango da laguntzekin flotaren geldierak.

6. Langile autonomoa, denboran zehar egon dadina jasotzen prestazioa, dagokion Gizarte Segurantzaren erregimenean altan jarraitu behar izango du eta kotizazio guztiak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrean sartu dagokion kotizazio-oinarrira indarreko motak ezartzen. Mutua kolaboratzailea edo, bere kasuan, Itsasoko Gizarte Institutua, langile autonomoari abonatuko dio prestazioarekin batera gelditzeak jardueran, gertakizun arruntei dagokien kotizazioen zenbatekoa berari egokitu sartu jarduera bat garatu gabe langile autonomoa aurkitzeko, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren 329. artikuluan prestatutakoa ezarriaz. Ezohiko prestazio honen pertzepzioaren aldi guztian zehar kotizazio-oinarri aplikagarria izango da, dena den, prestazio honen hasierako unean ezarritakoa. Mutua kolaboratzaileak eta Itsasoko Gizarte Institutuak Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrera beharrezko informazioa emango dute, ezarri azken hau prozeduren bidez, aplikaziorako atal honetan ezarritakoaren, bai prestazioaren behin-behineko onespeneko unean bezala ondorengo berrikusketan, 8. ataletan ezarritakoaren arabera eta 9 artikulu honen.

7. Eskubidea prestaziora iraungiko da si beraren pertzepzioan zehar prestaziora eskubidea eragiteko baldintzak biltzen dira 10. artikuluan aztertutako jardunari uztearen arau honen edo araututako jardunari uztearen prestaziora 327. artikuluetan eta Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginaren hurrengoak, interesdunari doen eskubidearen kalterik gabe dagokion prestazioa eskatzera.

8. Bere enkoadraketa dagokion erregimen berezian langile autonomoek bezala erabaki dituzten lan lagunaren kooperatiben bazkide langileak eskubidea ezohiko prestazio honi era berean izango dute ezarritako hitzetan, baldintzak horretarako. biltzen dituztenean

9. Prestazio honen kudeaketa Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileei egokituko zaie edo Itsasoko Gizarte Institutura.

Prestazio honen kudeaketaren erakunde arduradunak, aurkeztutako eskaeraren arabera eta dokumentuak bere kasuan izan bidezkoa behin-behineko ebazpena diktatuko du emandakoek,, estimatzen edo eskubidea gutxiesten. Eskaera izapidera onartu ahal izateko jasotzen duten diru-sarreren zinpeko aitorpen bat eman behar izango da, bere kasuan, besteren kontura lanaren ondorioz, eta Gizarte Segurantzaren Administraziora baimena eta mutua kolaboratzaileei ezaugarriaren kudeaketaren arduradunak biltzeko dagokion zerga-administrazioaren sarbiderako baldintzen berrikusketarako beharrezko datu zergadunak prestaziora. Prestazioaren jasotzaileari doen betebeharraren kalterik gabe hau enpresa-ziurtagiri bat eta Errenta-Aitorpena aurkezteko prestazioaren erakunde kudeatzailera.

10. 2022ko maiatzaren 1etik aurrera behin-behineko erabaki guztiak gainbegiratu burutuko da adoptatuak.

11. Prestazioa eskatzeko unerako, interesdunak mutua komunikatu behar izango dio edo familia-unitatea integratzen duten prestazioaren erakunde kudeatzailera kideak eta haietako bat bada edo jardunari uztearen prestazioaren jasotzailea izan ahal da edo algúna badute beste mota bat diru-sarrerak.

12. Artikulu honetan araututako prestazioaren ordainketa eskatu duen langile autonomoa ahal izango du:

a) Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de enero de 2022, surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
b) prestazioa norberaren ekimenez Itzuli jardunari uzteak, espero izateko beharrik gabe mutua kolaboratzailearen erreklamaziora Gizarte Segurantzarekin edo erakunde kudeatzailearen, cuando gogoan hartu 2021eko laugarren hiruhilekoan zehar jasotako diru-sarrerak edo aldi horretan fakturazioaren erorketak eskubidearen dagokion galerarekin 1. atalean ezarritako atariak gaindituko dituzte prestaziora.

Inprimakia Online

-an argitaratutakoa: 2021/10/01
-an argitaratutakoa: 2021/10/01

1. Efektuetara honen agindu dira sasoiko langileak haiek langile autonomo eta bere bakarra lan zehar urteetan 2018. eta 2019 garatu zedin Langile Autonomoen erregimen Berezian edo Langileen Erregimen berezian Marren zehar lauetako hilabete eta zazpietako hilabete bakoitzean urteetako aipatutakoak. Gogoan hartuko da langile autonomoak lan bakar bat 2018an eta 2019 garatu duela cuando, altaren estatua ondasunaren gizarte segurantzaren erregimen batean besteren konturako langile bezala, alta hau ez gainditu urte horietan zehar ehun eta hogei egunak.

2. Prestaziora eskubidea eragiteko baldintzak izango dira:

a) Egon estatua altaren eta kotizatutakoa Langile Autonomoen erregimen Berezian edo Langileen Erregimen berezian Marren bezala langile autonomo zehar lauetako hilabete eta zazpietako hilabete bakoitzaren urte 2018 eta 2019, hori eremu aldi baterako barne hartu bietako hilabete artean hilabeteen urritik abendura horien urte.
b) Ez egon estatua altan edo altara onartutakoa erregimenean besteren konturako langilea bezala dagokion Gizarte Segurantzaren baino gehiago zehar hirugarrenean hirurogei egun eta 2021. urtearen laugarren hiruhilekoak.
c) Ez lortu zehar hirugarrenean eta 2021. urtearen laugarren hiruhilekoak gainditu 6.725 euroak diru-sarrera garbi konputagarri batzuk fiskalki.
d) jakinaren gainean Aurkitu kuoten ordainketan Gizarte Segurantzari. Dena den, bestela baldintza hau, organo kudeatzailea beteko zedin ordainketara langile autonomoa gonbidatuko du para hogeita hamar egun naturaletako epe luzaezinean sartu kuota bidezkoak. Agerikoaren erregularizazioak eskubidearen erosketarako efektuen udalbatzak produzituko ditu babesera.

3. Artikulu honetan araututako prestazioaren kopurua baliokidea izango zaie dagokion kotizazioaren oinarri minimoaren 100eko 70i egindako jarduerak Bere Konturako Edo Langile Autonomoen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian edo, bere kasuan, Itsasoko langileen Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian.

4. Araututako jardunari uzteak ezohiko prestazioa artikulu honetan 2021eko urriaren 1eko efektuekin sortzera hasi ahal izango du eta bost hilabetetako iraupen maximo bat, izango du eskaera lehenen barruan orainaldia urriaren hogeita bat egun natural. Aurkako kasuan, efektuak aurkezpenaren hurrengo hilabetearen lehen egunera ezarritakoak geratuko dira eskaeraren eta bere iraupenak 2022ko otsailaren 28an. ezin izango du pasatu 

5. Prestazioaren pertzepzioan zehar kotizatzeko betebeharra ez da egongo, alta egoeran langilea jarraitzen edo altara dagokion Gizarte Segurantzaren erregimenean onartutakoak.

6. Kotizazioak, hauen bidez ez egon kotizatzeko betebeharra hartuak izango dira erakundeek eta bere aurrekontuen kontura estali dagokion prestazioa.

7. Prestazio hau lanarekin bateraezina izango da besteren kontura eta Gizarte Segurantzaren edozein prestaziorekin onuraduna etorriko jasotzen izan ezik kanpoan bateragarria jardueraren jarduerarekin langile autonomo bezala. Halaber, bere konturako lanarekin eta pertzepzioarekin bateraezina izango da sozietatetik datozen etekinen eta bere jarduerak ikusi du itxierak erasanda, diru-sarrerak jaso hirugarrenean eta 2021. urtearen laugarren hiruhilekoak gainditu 6.725 euroak. Eta horregatik langile autonomoei aipatzen zaie Erregimenean barne Itsasoko langileen Berezia, prestazioa jardunari uzteak izango da, halaber, laguntzen pertzepzioarekin bateraezina flotaren geldierak.

8. Bere enkoadraketa dagokion erregimen berezian langile autonomoek bezala erabaki dituzten lan lagunaren kooperatiben bazkide langileak eskubidea izango dute, baldintza beretan, ezohiko prestazio honi, artikulu honetan ezarritako baldintzak biltzen dutenean.

9. Prestazio honen kudeaketa Gizarte Segurantzarekin mutua kolaboratzaileei egokituko zaie edo Itsasoko Gizarte Institutura. Eskaera izapidera onartu ahal izateko Gizarte Segurantzaren Administraziora baimena emango du eta mutua kolaboratzaileei ezaugarriaren kudeaketaren arduradunak biltzeko dagokion zerga-administrazioaren sarbiderako baldintzen berrikusketarako beharrezko datu zergadunak prestaziora.

10. Artikulu honetan araututako prestazioaren onespenak noiznahi eskatu ahal izango du ulertutako aldian zehar 2022ko urtarrileko arauaren eta hilabetearen indarrean sartzearen artean. Eskaeraren efektuak 4. atalean erabakitakoak dira. Erakunde kudeatzaileak, aurkeztutako eskaeraren arabera eta dokumentuak bere kasuan izan bidezkoa behin-behineko ebazpena diktatuko du emandakoek,, estimatzen edo eskubidea gutxiesten.

11. 2022ko maiatzaren 1etik aurrera behin-behineko erabaki guztiak gainbegiratu burutuko da adoptatuak.

12. Artikulu honetan araututako prestazioaren ordainketa eskatu duen sasoiko langile autonomoak hau egin dezake:

a) Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de enero de 2022 surtiendo efectos la renuncia el mes siguiente a su comunicación.
b) prestazioa norberaren ekimenez Itzuli jardunari uzteak, espero izateko beharrik gabe mutua kolaboratzailearen erreklamaziora Gizarte Segurantzarekin edo erakunde kudeatzailearen, cuando gogoan hartu ahal duen diru-sarrerak jaso jardueraren ariketak berari eskubidea eragin ahal dien denboran zehar 2. atalean ezarritako atariak gaindituko dute.c) prestaziora eskubidearen dagokion galerarekin.

Inprimakia online

-an argitaratutakoa: 2021/10/28

 

 

-an argitaratutakoa: 2021/06/04

El ED-lege 21/2021 irailaren 28ko 18/2021 Errege Lege-dekretuko seigarren xedapen gehigarria aldatzen du, babeserako premiazko neurrien lanbidearen, berreskuratze ekonomikoa eta lan-merkatuaren hobekuntza

-an argitaratutakoa: 2021/10/01

Seigarren xedapen gehigarria. Gizarte Segurantzaren ezohiko neurriak La Palma irlako Cumbre Vieja eremuan izandako sumendi-erupzioak kaltetutako langile autonomoentzat.

Seigarren Xedapen gehigarrian barne hartutako prestazioen laburpenaren koadroa.

-an argitaratutakoa: 2021/10/27
-an argitaratutakoa: 2021/06/04
-an argitaratutakoa: 2021/06/04
-an argitaratutakoa: 2021/02/02
-an argitaratutakoa: 2021/02/02
-an argitaratutakoa: 2020/07/06

   

 

-an argitaratutakoa: 2021/02/03

IRPFaren argibidea, diru-sarreren zerga-ordainketa prestazioek jasota lotutako jardunari uztearen al COVID-19

Jardunari uzte Arruntak prestazioa inguru eta hau zeharbidez argitzen du la DGT kontsultaren bidez V0637-17, IRPFari dagokionez etekin hauek laneko errendimendu bezala kalifikatzen du eta ez jardueraren 17.1b. artikuluak ezartzen du) azaroaren 28ko 35/2006 Legeko, Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren eta aldaketa partzialaren Sozietate-zergen legeen, Errentaren inguruan de ez Biztanleak eta Ondarearen inguruan; dena den Ogasun Ministerioaren erabakiari dagokionez da lotutako jardunari uzteak prestazioak al COVID 19 zergak ordaindu laneko errendimenduek geratzen tartearen arabera era progresiboaren urteko errentaren 100. ereduan libreak lehen 2000 euroak jasotakoak.


Kargugabetutako kuoten zerga-ordainketa

Kontsultaren aurrean Zergen Zuzendaritza Nagusia loteslea V3130-20 erantzun hurrengoa:

“Guztizko baztertzea edo RETAren kuoten ordainketaren partziala inexistentzia baten deribatu bezala salbuespen edo betebeharraren, Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergan intzidentziaren bere falta zehazten du, al ez egokitu lorpenaren egoeren inorrari 6. artikuluan ezarritako errentaren azaroaren 28ko 35/2006 Legeko, Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergaren eta aldaketa partzialaren Sozietate-zergen legeen, Errentaren inguruan de lo ez Biztanleak eta Ondarearen inguruan (azaroaren 29ko BOE), ez izaten hortaz etekin osoaren izaera edo correlativamente erabakirako kengarria gastua etekinen, gabe aldi berean lanaren etekin baten existentzia gogoan hartu ahal duena gogoratu balitz RETAren kuoten ordainketa sozietateak . Honen el consultante bere zerbitzuak uzten ditu, al ez egon esandako ordainketako beharra aldian zehar a salbuespena aipatzen da.