Normativa e documentación técnica sobre coordinación de actividades empresariais

Publicado o: 23/04/2024
  • Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais.
  • Real decreto 171/2004, do 30 de xaneiro, polo que se desenvolve o artigo 24 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais, en materia de coordinación de actividades empresariais.
  • NTP 918: Coordinación de actividades empresariais (I) (complementada polas NTP 1052 e 1053). INSST, 2011.
  • NTP 919: Coordinación de actividades empresariais (II) (complementada polas NTP 1052 e 1053). INSST, 2011.
  • NTP 1052: Coordinación de actividades empresariais: criterios de eficiencia (I). INSST, 2015.
  • NTP 1053: Coordinación de actividades empresariais: criterios de eficiencia (II). INSST, 2015.
  • NTP 1133: Coordinación de actividades empresariais: tarefas de mantemento e reparación en seco dos buques de pesca. INSST, 2018.
  • NTP 1144: Procedemento de coordinación de actividades empresariais en varadoiros: orientacións para a súa elaboración. INSST, 2020.