Normativa i documentació tècnica sobre coordinació d'activitats empresarials

Publicat el: 23/04/2024
  • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
  • Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
  • NTP 918: Coordinació d'activitats empresarials (I) (complementada per les NTP 1052 i 1053). INSST, 2011.
  • NTP 919: Coordinació d'activitats empresarials (II) (complementada per les NTP 1052 i 1053). INSST, 2011.
  • NTP 1052: Coordinació d'activitats empresarials: criteris d'eficiència (I). INSST, 2015.
  • NTP 1053: Coordinació d'activitats empresarials: criteris d'eficiència (II). INSST, 2015.
  • NTP 1133: Coordinació d'activitats empresarials: tasques de manteniment i reparació en sec dels vaixells de pesca. INSST, 2018.
  • NTP 1144: Procediment de coordinació d'activitats empresarials en varadors: orientacions per a la seva elaboració. INSST, 2020.