Condicións de uso Videoidentificación

Publicado o: 27/07/2023

ACEPTACION INICIAL DE CONDICIÓNS DO PROCESO DE IDENTIFICACION REMOTA

- Que autorizo expresamente a Mutua Universal-Mugenat, MCSS Núm. 10 (de agora en diante Mutua Universal) á gravación integra do vídeo mediante identificación remota e para a toma de fotografías ou capturas de pantalla do solicitante do mesmo e do documento de identidade utilizada na identificación.

- Que quedo informado que no proceso de gravación do vídeo recóllense os meus datos de identificación biométrica.

- Que autorizo expresamente o tratamento do vídeo do proceso, o tratamento dos meus datos biométricos de recoñecemento facial, o tratamento dos datos persoais que figuran no Formulario e o tratamento das copias do meu documento identificativo (anverso e reverso), incluída a miña fotografía coa finalidade embaixo indicada.

- Quedo informado de que existe a alternativa de identificarme presencialmente nun centro asistencial da rede de centros de Mutua Universal.

- A lexitimación do tratamento de Mutua Universal en relación aos datos que facilito e que figuran no Formulario, as copias do seu documento identificativo (anverso e reverso), incluída a súa fotografía e os seus datos biométricos de recoñecemento facial derívase do consentimento outorgado e do cubro dunha obriga legal.

- Que Mutua Universal conservará durante un período de cinco anos desde a última data de afiliación os seguintes elementos:

✓ Aceptación das condicións

✓ Copia da gravación do vídeo.

✓ Fotos ou capturas da pantalla do Solicitante e do documento de identidade utilizada en que será claramente recoñecibles tanto a persoa coma o anverso e reverso do documento de identidade.

✓ Os datos extraídos do documento de identificación

✓ Número de teléfono móbil e correo electrónico.

✓ Os resultados da verificación automática do sistema

Conforme ao que se dispón no artigo 12.7 da Orde de Identificación Remota a conservación realizarase mediante bloqueo de datos.

Vostede ten dereito a acceder, rectificar e / ou suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional dispoñible na nosa páxina web Política Privacidade Mutua Universal