Condicions d'ús Videoidentificació

Publicat el: 27/07/2023

ACCEPTACIÓ INICIAL DE CONDICIONS DEL PROCÉS D'IDENTIFICACIÓ REMOTA

- Que autoritzo expressament a Mútua Universal-Mugenat, MCSS Núm. 10 (d’ara endavant, "Mutua Universal") a l'enregistrament íntegre del vídeo mitjançant identificació remota i a fer fotografies o captures de pantalla del sol·licitant del vídeo del document d'identitat que s'hagi fet servir a la identificació.

- Que estic informat que durant el procés d'enregistrament del vídeo es recullen les meves dades d'identificació biomètrica.

- Que autoritzo expressament el tractament del vídeo del procés, el tractament de les meves dades biomètriques de reconeixement facial, el tractament de les dades personals que figuren al Formulari i el tractament de les còpies del meu document identificatiu (anvers i revers), inclosa la meva fotografia, amb la finalitat que s'indica més endavant.

- Estic informat que existeix l'alternativa d'identificar-me presencialment en un centre assistencial de la xarxa de centres de Mutua Universal.

- La legitimació del tractament de Mutua Universal amb relació a les dades que facilito i que figuren en el Formulari, les còpies del seu document identificatiu (anvers i revers), inclosa la seva fotografia i les seves dades biomètrics de reconeixement facial es deriva del consentiment atorgat i del complimento d'una obligació legal.

- Que Mutua Universal conservarà durant un període de cinc anys des de l'última data d'afiliació els elements següents:

✓ Acceptació de les condicions

✓ Còpia de l'enregistrament del vídeo.

✓ Fotos o captures de la pantalla del Sol·licitant i del document d'identitat utilitzat en què serà clarament reconeixibles tant la persona com l'anvers i revers del document d'identitat.

✓ Les dades extretes del document d'identificació

✓ Número de telèfon mòbil i adreça electrònica.

✓ Els resultats de la verificació automàtica del sistema

De conformitat amb el que disposa l'article 12.7 de l'Ordre d'Identificació Remota, la conservació es farà mitjançant el blocatge de dades.

Vostè té dret a accedir, rectificar i/o suprimir les dades, així com uns altres drets, com s'explica en la informació addicional disponible en la nostra pàgina web Política Privacitat Mutua Universal