Teño obriga de comunicar calquera cambio na miña situación persoal e laboral?

Si, xa que todas as situacións que supoñan unha suspensión da relación laboral situación de incapacidade temporal, maternidade, paternidade, non son compatibles coa prestación por coidado menor afectado por cancro ou outra enfermidade grave. Ao igual, cómpre comunicar calquera cambio sobre a súa situación persoal (separación, divorcio, …)


Queres volver buscar respostas sobre algún tema?