Tinc obligació de comunicar qualsevol canvi en la meva situació personal i laboral?

Sí, ja que totes les situacions que suposin una suspensió de la relació laboral situació d'incapacitat temporal, maternitat, paternitat, no són compatibles amb la prestació per atenció a menor afectat per càncer o altra malaltia greu. A l'igual, és necessari comunicar qualsevol canvi sobre la seva situació personal (separació, divorci, …)


Vols tornar a cercar respostes sobre algun tema?