Tinc obligació de comunicar qualsevol canvi en la meva situació personal i laboral?

Sí, ja que totes les situacions que suposin una suspensió de la relació laboral situació d'incapacitat temporal, maternitat, paternitat no són compatibles amb la prestació per atenció a menor.


Vols tornar a cercar respostes sobre algun tema?