PRL. Obrigas da empresa e dos Servizos de Prevención Allea. Criterios para a selección dun SPA.

04
xul.
2024
10:00 - 11:30

Dirixido a

  • Empresas asociadas. Persoas traballadoras autónomas adheridas.

Impartido por

PAULA MARIA RODRIGUEZ MEDINATécnico de prevención de riscos laborais

686410223

Xornada técnica

Obxectivo

Explicar e diferenciar claramente as obrigas de empresa e SPA, para que a dirección da empresa:
- Tome conciencia de que a PRL non se pode externalizar completamente
- Saiba cales son as actividades que debe desenvolver por si mesma ou o seu persoal
- Estea en disposición de decidir o seu modelo organizativo de prevención
- Coñeza que e cando debe esixir ao servizo de prevención allea (se esta foi a súa elección)

Contido

Obrigas do empresario e do servizo de prevención alleo.
Actividades a realizar pola empresa.
Actividades a realizar por parte do servizo de prevención externo.
Recepción e tratamento da documentación.

Formulario de inscrición

Prazas limitadas. Inscricións por rigorosa orde de solicitude.


Sesión en liña