Memòria i informe anual
2017

En aquest apartat pots baixar-te les memòries i els informes anuals presentats a les últimes Juntes Generals celebrades a Mutua Universal.

Memòria anual 2017

Memòria anual 2017

Memòria anual 2017

Indicadors de sostenibilitat

Anys anteriors

A través dels desplegables et pots baixar les memòries anuals dels últims anys.