Criteris de governança

Publicat el: 28/12/2017

Per a Mutua Universal, la sostenibilitat no és només comprometre'ns amb el benestar i la salut de les persones, sinó també amb el bon govern, la transparència i l'ètica, reforçant la participació i el diàleg amb els nostres grups d'interès per donar resposta a les seves expectatives i necessitats encara més canviants en aquests moments.

  • A través de la signatura de la Política de Responsabilitat Social Corporativa i la Sostenibilitat, l'entitat reforça el compromís amb una gestió diària més eficient i sostenible, sota criteris de transparència, ètica, compromís, innovació i excel·lència. 
  • Disposem de l'acreditació del Sistema de Gestió de Compliment normatiu Penal de conformitat amb el norma UNE 19601 per la certificadora AENOR INTERNACIONAL SAU amb l'objectiu principal de prevenir la comissió de delictes i reduir el risc penal en l'Entitat, afavorint una cultura ètica, de bon govern corporatiu i de compliment de la Llei. 
  • El Codi de conducta de Mutua Universal recull els nostres valors, principis i compromisos com a empresa responsable, i tenim polítiques i sistemes dirigits a prevenir els delictes, gestionar els riscos i assegurar el compliment normatiu. Coneix més sobre Transparència i Bon Govern en la nostra Entitat.
  • Tenim una política integrada de qualitat, prevenció i medi ambient basada en la millora contínua de la nostra prestació de serveis. Aquesta política és la base del sistema de gestió integrat (SGI), certificat partint de les normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007 de l'entitat certificadora AENOR. Coneix les nostres certificacions i polítiques.
  • Mutua Universal segueix un comportament responsable que cuida de les persones, les empreses i l'entorn de conformitat amb els 10 Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
  • Les accions a nivell econòmic, ambiental i social que es fan a Mutua Universal, es fan públiques mitjançant Memòries anuals de Sostenibilitat, seguint les orientacions i principis dels Estàndards de Global Reporting Initiative (GRI Standards), de conformitat amb l'opció «Exhaustiva».

Canals de comunicació

Mutua Universal té diversos canals que fomenten i faciliten el diàleg amb els grups d'interès i permeten gestionar-ne les expectatives, oferir solucions innovadores i mantenir relacions de confiança.