"

PrevenCAREX: prevenció de l'exposició a cancerígens

Publicat el: 01/02/2017

El càncer és la primera causa de mortalitat laboral a la Unió Europea amb un 53 % del total, enfront del 28 % causat per malalties cardiovasculars i el 6 % de les malalties respiratòries, segons la Comissió Europea. És el major risc individual per a la salut de les persones treballadores a la UE.

La Comissió Europea ha identificat més de 20 substàncies químiques que poden causar càncer en els llocs de treball i al voltant de 20 milions de persones treballadores estan exposats a aquestes substàncies. De moment, la Directiva europea de cancerígens i mutàgens ha estat modificada en tres ocasions, i 19 substàncies ja disposen de valor límit d'exposició ambiental.

L'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) inicia la campanya “Evitem avui el càncer laboral de demà". Aquesta campanya es desenvoluparà entre el 24 de gener i el 13 de febrer de 2022. 

En aquest apartat trobaràs informació, instruments i recursos per identificar i prevenir l'exposició a agents cancerígens. També trobaràs les últimes novetats legislatives sobre el tema i un apartat sobre hàbits saludables per poder prevenir des de tots els àmbits.