PrevenCAREX: prevenció de l'exposició a cancerígens

Publicat el: 01/02/2017

El càncer és la primera causa de mortalitat laboral a la Unió Europea amb un 53 % del total, enfront del 28 % causat per malalties cardiovasculars i el 6 % de les malalties respiratòries, segons la Comissió Europea. És el major risc individual per a la salut de les persones treballadores a la UE.

La Comissió Europea ha identificat més de 20 substàncies químiques que poden causar càncer en els llocs de treball i al voltant de 20 milions de persones treballadores estan exposats a aquestes substàncies. De moment, la Directiva europea de cancerígens i mutagens ha estat modificada en tres ocasions, i 19 substàncies ja disposen de valor límit d'exposició ambiental.

L'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) va fer a principis del 2022 la campanya “Evitem avui el càncer laboral de demà" en què es van desenvolupar gran quantitat de materials i recursos nous. A més, en el seu portal sobre cancerígens, mutàgens i reprotòxics es pot accedir a tota la informació referent als CMR.

En aquest apartat trobaràs informació, instruments i recursos per identificar i prevenir l'exposició a agents cancerígens. També trobaràs les últimes novetats legislatives sobre el tema i un apartat sobre hàbits saludables per poder prevenir des de tots els àmbits.