AENOR certifica el Sistema de Gestió Integrat de Mútua Universal

Publicat el: 31/01/2018
AENOR certifica el Sistema de Gestió Integrat de Mútua Universal
D'izq a dch. David Estivil, director de RH, Marta Nogales, directora de qualitat i compres de subministraments sanitaris, i Juan Güell, director gerent de Mútua Universal.

Mútua Universal ha certificat per primera vegada el seu Sistema de Gestió Integrat per als tres sistemes de gestió, partint de les normes ISO 9001 de Qualitat Assistencial, ISO 14001 de Medi Ambient i OHSAS 18001 de Prevenció de Riscos Laborals. A més, s'han certificat les normes ISO 14001 i ISO 9001, amb l'última revisió d'aquestes, i s'ha ampliat l'abast del certificat que inclou l'activitat de Prestacions Econòmiques, de Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals. Tot això amb l'entitat auditora AENOR que va emetre un resultat final favorable.

 

Disposar d'un Sistema Integrat de Gestió suposa una sèrie d'avantatges per a l'empresa i els seus interlocutors; assegura a tots els associats, proveïdors i altres parts interessades, que l'organització desenvolupa la seva activitat complint la legislació i segons la metodologia de millora contínua; reforça l'orientació de l'entitat cap a la satisfacció dels nostres associats i pacients posant el focus en la qualitat dels serveis. A més, és un al·licient perquè l'organització innovi i millori contínuament.

La primera certificació del Sistema de Gestió de Qualitat es remunta a 2003.