Obxectivo 7: Enerxía accesible e non contaminante
Garantir o acceso a unha enerxía accesible, segura, sostible e moderna para todas as persoas

Publicado o: 23/02/2018

A enerxía é central para case todos os grandes desafíos e oportunidades aos que fai fronte o mundo actualmente. O acceso universal á enerxía e a enerxía sostible son imprescindible para mellorar os medios de subsistencia das familias e aumentar o benestar económico, social e ambiental en todo o mundo.

Que está facendo Mutua Universal?

Obxectivo 7: Enerxía accesible e non contaminante
  • Medidas de eficiencia enerxética