Objectiu 7: Energia assequible i no contaminant
Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones

Publicat el: 23/02/2018

L'energia és central per a gairebé tots els grans desafiaments i oportunitats a què fa front el món actualment. L'accés universal a l'energia i l'energia sostenible són imprescindibles per millorar els mitjans de subsistència de les famílies i augmentar el benestar econòmic, social i ambiental arreu del món.

Què està fent Mutua Universal?

Objectiu 7: Energia assequible i no contaminant
  • Mesures d'eficiència energètica