Obxectivo 5: Igualdade de xénero
Lograr a igualdade entre os xéneros e empoderar a todas as mulleres e as nenas

Publicado o: 23/02/2018

A igualdade entre os xéneros é un dereito humano fundamental e a base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero e sostible.

Que está facendo Mutua Universal?

Obxectivo 5: Igualdade de xénero
  • Medidas de conciliación
  • Medidas de igualdade
  • Compromiso e sensibilización contra a violencia de xénero (Adhesión a “Empresas por unha sociedade libre de violencia de xénero”)