Objectiu 5: Igualtat de gènere
Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les nenes

Publicat el: 23/02/2018

La igualtat entre els gèneres és un dret humà fonamental i la base necessària per aconseguir un món pacífic, pròsper i sostenible.

Què està fent Mutua Universal?

Objectiu 5: Igualtat de gènere
  • Mesures de conciliació
  • Mesures d'igualtat
  • Compromís i sensibilització contra la violència de gènere (Adhesió a “Empreses per una societat lliure de violència de gènere”)