Obxectivo 3: Saúde e Benestar
Garantir unha vida sa e promover o benestar para todas as persoas en todas as idades

Publicado o: 23/02/2018

Para lograr o desenvolvemento sostible é fundamental garantir unha vida saudable e promover o benestar para todas as persoas a calquera idade.

Que está facendo Mutua Universal?

Obxectivo 3: Saúde e Benestar
  • Contribución, a través da actividade que nos é propia, á sostibilidade do sistema de saúde
  • Garantir unha atención sanitaria de máxima calidade ás persoas traballadoras adheridas e protexidas.
  • Programas de prevención nas empresas
  • Seguridade e saúde laboral
  • Programa interno de saúde corporativa Benestar Universal +Salud+Vida
  • Sensibilización, accións de voluntariado e colaboración con ONG do ámbito da saúde